Audiozáznam

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried pre rok 2020

Audiozáznam obsahuje aktuálne informácie týkajúce sa problematiky zaraďovania pedagogických zamestnancov do platových tried v roku 2020. Nahrala ho Ing. Jarmila Belešová, odborná lektorka zaoberajúca sa problematikou odmeňovania zamestnancov. 

Audiozáznam si môžete kedykoľvek a kdekoľvek prehrať. Riaditeľky a riaditelia škôl si ho môžu vypočuť aj v aute na ceste do práce. Je prehľadne rozdelený na kapitoly a objednať si môžete ako link na stiahnutie mp3, na CD, USB alebo SD karte.

Obsah

  • Úvod (v krátkosti o obsahu audiozáznamu)  0:32
  • Spôsob zaraďovania   1:47
  • Kariérové stupne   1:19
  • Začínajúci pedagogickí zamestnanci   1:13
  • Samostatní pedagogickí zamestnanci   3:32
  • Prvá atestácia   3:34
  • Druhá atestácia   1:15
  • Kvalifikačné predpoklady   4:45
  • Kvalifikačné vzdelávanie   4:43
  • Lehoty na získanie kvalifikačných predpokladov   3:56

Zoznam autorov

Ing. Jarmila Belešová

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk