Audiozáznam

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried pre rok 2020

Audiozáznam Vám poskytne všetky potrebné informácie problematiky zaraďovania pedagogických zamestnancov do platových tried v roku 2020. Záznam je spracovaný Ing. Jarmilou Belešovou, skúsenou lektorkou so špecializáciou na odmeňovanie zamestnancov.

Audiozáznamom získate kompletné a relevantné poznatky, ktoré Vám pomôžu pri optimalizácii platového systému vo Vašej organizácii.

Audiozáznam si môžete kedykoľvek a kdekoľvek prehrať. Riaditeľky a riaditelia škôl si ho môžu vypočuť aj v aute na ceste do práce. Je prehľadne rozdelený na kapitoly.

Obsah

  • Úvod (v krátkosti o obsahu audiozáznamu)  0:32
  • Spôsob zaraďovania   1:47
  • Kariérové stupne   1:19
  • Začínajúci pedagogickí zamestnanci   1:13
  • Samostatní pedagogickí zamestnanci   3:32
  • Prvá atestácia   3:34
  • Druhá atestácia   1:15
  • Kvalifikačné predpoklady   4:45
  • Kvalifikačné vzdelávanie   4:43
  • Lehoty na získanie kvalifikačných predpokladov   3:56

Zoznam autorov

Ing. Jarmila Belešová

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk