Tlačená príručka

Zamestnávanie odídencov z Ukrajiny a iných cudzincov v otázkach a odpovediach

Formát: A5

Tlačená príručka je zdrojom odborných a praktických informácií, ktoré Vám pomôžu odpovedať na otázky ohľadom zamestnávania odídencov z Ukrajiny a iných cudzincov a poskytnú konkrétne riešenia problémov a výziev z Vašej praxe. Odpovede na najčastejšie problémy pri zamestnávaní odídencov z Ukrajiny a iných cudzincov poskytujú právnici, ktorí majú s riešením tejto problematiky bohaté skúsenosti.

Obsah

  • Otázky a odpovede – viac ako 30 praktických odpovedí na otázky od renomovaných právnikov z praxe
  • Novela zákona a zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  • Nariadenie vlády č. 100/2022 Z. z. Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine
  • Nariadenie vlády č. 99/2022 Z. z. Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca
  • Nariadenie vlády č. 94/2022 Z. z. Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín
  • Zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine
  • Zákon č. 82/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk