Aktuálna ponuka webinárov otázok a odpovedí

UPOZORŇUJEME, že webinár prednášok je iba pre zákazníkov, ktorí majú uhradené predplatné v rámci online produktu vydavateľstva Verlag Dashöfer, s.r.o.. Pre nezákazníka registrácia žiaľ nie je možná!

Registráciou na webinár otázok a odpovedí dávate súhlas na Vaše oslovenie cez naše sociálne siete - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2021

Lektor: Mgr. Zuzana Šteflová, JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA

Dátum: 4.3.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 4.3.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zaradenie odpadov do Katalógu odpadov v roku 2021

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 5.3.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Verejné obstarávanie pre materské školy a základné školy

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 8.3.2021

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa

Sklad, skladovanie, skladník z pohľadu BOZP

Lektor: Bc. Michal Pecek

Dátum: 8.3.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Verejné obstarávanie pre stredné školy

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 8.3.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Verejné obstarávanie pre vysoké školy

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 9.3.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 11.3.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v zákone o inšpekcii práce, v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a v zákone o BOZP od 1.4.2021

Lektor: JUDr. Lucia Sabová Danková

Dátum: 15.3.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

BOZP pre školy a školské zariadenia

Lektor: Bc. Michal Pecek

Dátum: 15.3.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 16.3.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Základy svetelnej techniky / Svetelnotechnické prvky a systémy

Lektor: prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 16.3.2021

Čas: 9.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Odpady zo školskej jedálne

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 18.3.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 18.3.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 19.3.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Účtovná závierka za rok 2020

Lektor: Ing. Roman Juráš

Dátum: 23.3.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Právne otázky podnikania v Rakúsku

Lektor: JUDr. Patrícia Tóthová, LL.M.

Dátum: 24.3.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike DPH v roku 2021

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 29.3.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Interiérové a exteriérové aplikácie osvetlenia

Lektor: prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 30.3.2021

Čas: 9.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 30.3.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 13.4.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Základné pojmy DPH pre začiatočníkov

Lektor: Ing. Monika Ziškayová

Dátum: 15.4.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Návrh a projektovanie osvetľovacích sústav

Lektor: prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 20.4.2021

Čas: 9.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 23.4.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Svetelnotechnické inštalácie

Lektor: prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 4.5.2021

Čas: 9.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 21.5.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 18.6.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa