Aktuálna ponuka webinárov otázok a odpovedí

UPOZORŇUJEME, že webinár otázok a odpovedí je iba pre zákazníkov, ktorí majú uhradené predplatné v rámci online produktu vydavateľstva Verlag Dashöfer, s.r.o.. Pre nezákazníka registrácia žiaľ nie je možná!

Registráciou na webinár otázok a odpovedí dávate súhlas na Vaše oslovenie cez naše sociálne siete - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Informačný systém odpadového hospodárstva - ISOH

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 22.9.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Proces adaptácie nových zamestnancov na pracovisku

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 22.9.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 23.9.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Aktuálne otázky pracovného práva a pripravované zmeny Zákonníka práce na rok 2022

Lektor: Mgr. Zuzana Šteflová

Dátum: 24.9.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Ako sa brániť proti korekciám - súdna prax

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 24.9.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zamestnávanie zamestnancov z Ruska

Lektor: JUDr. Lucia Sabová Danková

Dátum: 27.9.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Lektor: Ing. Roman Juráš

Dátum: 27.9.2021

Čas: 10.30 - 11.30 hod.

Zaregistrujte sa

Škola a školské zariadenia - práca s elektronickou schránkou

Lektor: Mgr. Rastislav Pavlík

Dátum: 28.9.2021

Čas: 15.30 - 16.30 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike DPH v roku 2021

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 29.9.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Vyvlastňovacie konanie

Lektor: Mgr. Ivan Poruban

Dátum: 30.9.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček - vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR

Dátum: 30.9.2021

Čas: 11.00 - 12.00 hod.

Zaregistrujte sa

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 30.9.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Škola a školské zariadenia - práca s elektronickou schránkou

Lektor: Mgr. Rastislav Pavlík

Dátum: 30.9.2021

Čas: 15.30 - 16.30 hod.

Zaregistrujte sa

Škola a školské zariadenia - práca s elektronickou schránkou

Lektor: Mgr. Rastislav Pavlík

Dátum: 5.10.2021

Čas: 15.30 - 16.30 hod.

Zaregistrujte sa

Škola a školské zariadenia - práca s elektronickou schránkou

Lektor: Mgr. Rastislav Pavlík

Dátum: 7.10.2021

Čas: 15.30 - 16.30 hod.

Zaregistrujte sa

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2021

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 14.10.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Ochrana osobných údajov v roku 2021

Lektor: JUDr. Jakub Uhrinčať LL.M.

Dátum: 20.10.2021

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa

Nastavenie pravidiel chovu zvierat v obci pre občanov i podnikateľské subjekty - práva a kompetencie obce a orgánov štátnej správy

Lektor: Mgr. Ivan Poruban

Dátum: 21.10.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike DPH v roku 2021

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 28.10.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Začíname s DPH

Lektor: Ing. Monika Ziškayová

Dátum: 11.11.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike DPH v roku 2021

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 30.11.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike DPH v roku 2021

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 8.12.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2021

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 16.12.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa