Produkt na CD

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2019

Objavte účinné stratégie transferového oceňovania, ktoré súvisia s optimalizáciou daní spočívajúcej v prenesení zisku medzi závislými osobami v rámci SR alebo cez hranice do krajiny s priaznivejšími pravidlami zdanenia. S obsahovým materiálom na tomto CD sa Vám to podarí efektívne!

CD obsahuje nezáväzný vzor skrátenej transferovej dokumentácie spolu s popisom jednotlivých častí dokumentácie.

Na CD Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2019 nájdete aj informácie v súvislosti s predložením skrátenej transferovej dokumentácie správcovi dane v roku 2019, Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie, Metodický pokyn k aplikácii metód transferového oceňovania a úplné znenie zákona o dani z príjmov (č. 595/2003 Z. z., v znení účinnom k 9.4.2019).

Manuál k inštalácii CD-ROMu si môžete stiahnuť TU.

Obsah

 1. Vzor skrátenej transferovej dokumentácie v roku 2019
 • nezáväzný vzor skrátenej transferovej dokumentácie Vám krok po kroku na praktickom príklade predstaví aké náležitosti by mala skrátená transferová dokumentácia obsahovať,
 • obsahuje rady a tipy, na ktoré pri tvorbe transferovej dokumentácie netreba zabudnúť,
 • obsahuje aj stručný prehľad legislatívy súvisiacej s transferovým oceňovaním,
 • editovateľný vzor si môžete stiahnuť vo formáte WORD.
 1. Predloženie transferovej dokumentácie správcovi dane v roku 2019
 • obsahuje informácie súvisiace s predložením transferovej dokumentácie správcovi dane a odsúhlasení metódy ocenenia správcom dane,
 • vzor žiadosti o odsúhlasenie použitia metódy ocenenia správcom dane.
 1. Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie
 2. Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF 014283/2016/724 o určení obsahu dokumentácie
 3. Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie
 4. Metodický pokyn k aplikácii metód transferového oceňovania
 5. Zákon o dani z príjmov (č. 595/2003 Z. z., v znení účinnom k 9.4.2019)
 • na stiahnutie vo formáte WORD

Zoznam autorov

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Alena Zábojová

Pôsobila vo viacerých medzinárodných spoločnostiach, kde sa venovala auditu, daniam a transferovému oceňovaniu.  Je členom Slovenskej komory audítorov a členom Slovenskej komory daňových poradcov.  V SKDP pracovala ako členka Prezídia SKDP a zastupovala SKDP v CFE (Confederation Fiscale Europeenne). V súčasnosti sa venuje auditu aj daňovému poradenstvu.

 • Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk