Tlačená príručka

Falšovanie potravín

Formát: A5 Počet strán: 114

Publikácia Falšovanie potravín Vám poskytne jasné a prehľadné vysvetlenie mnohých informácií, ktoré sa objavujú v médiách. Hlavným cieľom je odhaliť, čo presne sa považuje za falšovanie potravín a kedy ide „iba“ o zníženie kvality výrobkov. Publikácia Vám ozrejmí, kedy nejde len o zníženie kvality, ale o aj riziko pre zdravie a život spotrebiteľa. Zároveň identifikuje  potraviny, ktoré sú najviac ohrozené falšovaním a uvádza, aké metódy sa používajú. Okrem toho sú obsahom publikácie laboratórne postupy, ktoré sa dajú využiť na odhalenie falšovania a ich výhody
a nevýhody.

Rozumieť problému falšovania potravín zo strany pracovníkov potravinárskeho priemyslu, obchodníkov i laboratórií, ktoré vykonávajú testovanie potravín, je kľúčovým nástrojom v boji proti podvodom. Tento prístup následne vedie k zvyšovaniu kvality a dôveryhodnosti potravín na domácom trhu.

Za falšovanie potravín sa považuje úmyselné odchýlenie sa od legislatívnych požiadaviek alebo klamanie spotrebiteľa uskutočňované za účelom finančného zisku. Zvyčajne možno spätne vysledovať, či k falšovaniu došlo z úmyslu prevádzkovateľa potravinárskeho podniku získať neoprávnenú konkurenčnú výhodu, v dôsledku hrubej technologickej nedisciplinovanosti alebo išlo o zásadnú neznalosť.

Publikácia je v českom jazyku.

Obsah

 • Úvod do problematiky falšovania
 • Metódy hodnotenia autenticity a detekcie falšovania potravín
 • Falšovanie spôsobov produkcie a zapracovania potravín
 • Falšovanie mäsa a výrobkov z mäsa
 • Falšovanie rýb a výrobkov s podielom rýb
 • Falšovanie mlieka a výrobkov z mlieka a s podielom mlieka
 • Falšovanie výrobkov s podielom vajec
 • Falšovanie jedlých tukov a olejov
 • Falšovanie včelieho medu
 • Falšovanie výrobkov z ovocia
 • Falšovanie výrobkov zo zeleniny
 • Falšovanie obilnín a výrobkov z nich
 • Falšovanie korenia a aróm
 • Falšovanie kakaa, čokolády a výrobkov s podielom kakaa a čokolády
 • Falšovanie kávy
 • Falšovanie čaju a výrobkov na báze čaju
 • Falšovanie vína
 • Falšovanie liehovín

Zoznam autorov

doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk