Účtovný tip

Dvojtýždenník je určený pre každého, kto potrebuje rýchle, stručné, zrozumiteľné a aktuálne informácie z oblasti účtovníctva. Prináša odborné a užitočné a navyše aktuálne informácie z oblasti účtovníctva. Časopis ponúka každých 14 dní konkrétne riešenia z účtovnej praxe od odborníkov vo forme odpovedí na Vaše otázky.


Odborný časopis vychádza každých 14 dní a obsahuje:

 • prehľadne a komplexne spracované oblasti z podvojného účtovníctva,
 • odborné príspevky sú pripravené renomovaným odborným autorským kolektívom,
 • praktické príklady ako najjednoduchšie predísť určitým problém v oblasti účtovníctva,
 • prehľad predkontácií v nadväznosti na jednotlivé príklady
 • množstvo vypracovaných otázok našich zákazníkov, kde autorský kolektív podrobne vysvetľuje konkrétnu situáciu z praxe,
 • archív všetkých vydaných časopisov od roku 2005,
 • bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov,
 • praktické informácie v podobe daňového kalendára, kurzy mien, sadzby NBS, cestovné náhrady, adresáre úradov s ich celými adresami,
 • 1x do mesiaca Vám bude zaslaný informačný e-mail úplne zadarmo, v ktorom sa dočítate o  legislatívnych zmenách a o nových informáciách v online časopise.
Input:

Ročné predplatné tlačeného časopisu:

180 € bez DPH

Poštovné a balné + 30 € bez DPH

Obsah

Z posledných článkov vyberáme:

 • Účtovanie pohonných látok v jednoduchom účtovníctve v roku 2016
 • Účtovanie trojstranného obchodu v roku 2016
 • Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2016
 • Účtovanie preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v podvojnom účtovníctve v roku 2016
 • Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve za rok 2016
 • Súvislosti dlhodobých záväzkov a zákona o dani z príjmov v roku 2016
 • Súvislosti dlhodobých pohľadávok a zákona o dani z príjmov v roku 2016
 • Účtovanie gastrolístkov v roku 2016
 • Účtovanie fondov v rámci účtovej triedy 4 v roku 2016
 • Účtovanie colného dlhu v roku 2016
 • Účtovanie koncesionárskych poplatkov v roku 2016
 • Preúčtovanie hospodárskeho výsledku v roku 2016
 • Oceňovanie a účtovanie nedokončenej výroby a polotovarov vlastnej výroby spôsobom A v sústave podvojného účtovníctva v roku 2016
 • Automobil v podnikaní v roku 2016

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Ján Mintál,
 • Ing. Jozef Pohlod,
 • Ing. Monika Ziškayová,
 • Ing. Dušan Dobšovič,
 • Ing. Vladimír Bartoš,
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.,
 • Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.,
 • Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.,
 • doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
 • Ing. Alica Fisterová
 • Ing. Eva Mihalíková
 • Ing. Ivana Glazelová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 30.10.2018
Miesto: Bratislava