Časopis

Účtovník v škole a školskom zariadení samosprávy

Formát: A4 Obdobie predplatného: 12 mesiacov

Tlačený časopis je odborný štvrťročník určený pre každého účtovníka, ktorý chce zvládnuť náročnejšie situácie vznikajúce v účtovníckej praxi. Obsahuje informácie, ktoré môžu vyvolávať veľa otázok, preto slúži ako pomôcka na riešenie takýchto komplikovaných situácií.

Ako predplatiteľ časopisu môžete využiť bezplatný odpovedný servis.

V časopise vás čakajú vybrané témy z oblastí:

 • účtovanie hmotného a nehmotného majetku
 • účtovanie zásob
 • účtovanie školskej jedálne
 • účtovanie miezd pracovníkov školy a školského zariadenia
 • účtovanie fondov
 • účtovanie nákladov
 • účtovanie výnosov
 • príprava účtovných podkladov školy pre nastavenie rozpočtu samosprávy

Jednou z autoriek je Ing. Miriam Majorová, PhD., generálna riaditeľka pre štátne výkazníctvo na Ministerstve financií SR.

Obsah

Články

 • Opravné položky - vzorový obsah internej smernice
 • Účtovanie zbierkových predmetov

Otázky a odpovede

 • Príspevok na zabezpečenie duálneho vzdelávania v roku 2022
 • Vyplatenie odstupného zástupkyni v školskom zariadení v roku 2022

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk