Časopis

Účtovník v škole a školskom zariadení samosprávy

Formát: A4,

Tlačený časopis je odborný štvrťročník určený pre každého účtovníka, ktorý chce zvládnuť náročnejšie situácie vznikajúce v účtovníckej praxi. Obsahuje informácie, ktoré môžu vyvolávať veľa otázok, preto slúži ako pomôcka na riešenie takýchto komplikovaných situácií.

Ako predplatiteľ časopisu môžete využiť bezplatný odpovedný servis.

V časopise vás čakajú vybrané témy z oblastí:

 • účtovanie hmotného a nehmotného majetku
 • účtovanie zásob
 • účtovanie školskej jedálne
 • účtovanie miezd pracovníkov školy a školského zariadenia
 • účtovanie fondov
 • účtovanie nákladov
 • účtovanie výnosov
 • príprava účtovných podkladov školy pre nastavenie rozpočtu samosprávy

Jednou z autoriek je Ing. Miriam Majorová, PhD., generálna riaditeľka pre štátne výkazníctvo na Ministerstve financií SR.

Obsah

Články

 • Právne predpisy pre účtovanie škôl v samosprávach v roku 2020
 • Účtovanie budovy školy v rozpočtovej organizácii v roku 2020
 • Postup účtovania školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou pri inkasovaní preddavkov vopred

Odpovede a otázky

 • Účtovanie nákladov strednej odbornej školy za stavebné práce v roku 2020
 • Účtovanie školského bufetu
 • Účtovanie opravy v školskom zariadení
 • Náležitosti účtovných dokladov v škole
 • Prerozdelenie finančných prostriedkov zriaďovateľom školy v roku 2020
 • Financovanie asistentky k žiakom so zdravotným znevýhodnením v škole
 • Odpočítanie a uplatňovanie DPH príspevkovej organizácie (školy) v rámci jej vedľajšej podnikateľskej činnosti

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk