Pdf na stiahnutie

Zmeny v zákone o správe daní (daňový poriadok) v roku 2020 a 2021

Počet strán: 112

PDF na stiahnutie poukazuje na prehľad zmien zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19.

Poskytuje chronologický prehľad zmien v daňovom poriadku od vyhlásenia prvej novely č. 75/2020 Z. z. zo dňa 9. 4. 2020 do poslednej novely č. 264/2020 schválenej dňa 29. 9. 2020, a to formou odborných informácii s dátumom účinnosti a vyznačením hlavných ustanovení, ktorých sa zmeny týkali.

Odborný dokument na stiahnutie môže byť pre vás vďaka svojej prehľadnosti užitočnou pomôckou.

Obsah

  • Zmeny od 2/4/2020 – Informácia k zákonu o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením pandémie COVID-19
  • Zmeny od 20/5/2020 – Informácia k tretej novele korona zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
  • Zmeny od 17/6/2020 – Informácia k štvrtej novele korona zákona o mimoriadnych  opatreniach vo finančnej oblasti
  • Zmeny od 21/7/2020 – Informácia k vybraným ustanoveniam zákona č. 67/2020 Z. z. za oblasť správy daní
  • Zmeny od 29/9/2020 – Informácia k šiestej novele korona zákona, ktorou sa zrušili uplatnenia vybraných opatrení vo finančnej oblasti ku dňu 30. 9. 2020 a ktoré skončia ku dňu 31. 12. 2020
  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam autorov

Ing. Božena Jurčíková

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk