Tlačená príručka

Účtovníctvo vyšších územných celkov, obcí a nimi zriadených rozpočtových organizácií po zmenách v roku 2023

Formát: A5 Počet strán: 522

Tlačená publikácia predstavuje všetky novinky a zmeny, ktoré od 1.1.2023 nastali v účtovníctve vyšších územných celkov, obcí a nimi zriadených rozpočtových organizácií. S publikáciou si osvojíte charakteristiku účtovej osnovy pre vyššie územné celky, obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, zistíte rozdiely medzi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami a získate podrobný prehľad o účtovníctve týchto organizácií.

S tlačenou publikáciou budete pripravení na všetky nové zmeny a zlepšíte svoje účtovnícke procesy.

Obsah

 • Účtovníctvo vyšších územných celkov, obcí a nimi zriadených rozpočtových organizácií
 • Účtovná závierka
  • Základná charakteristika účtovej osnovy pre vyššie územné celky obce a ich rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
  • Zmeny v účtovníctve verejného sektora od roku 2023
 • Postupy účtovania a ich zmeny vo verejnej správe
  • Úvodné poznámky
  • Postupy účtovania
  • Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok
  • Účtová trieda 1 – Zásoby
  • Účtová trieda 2 – Finančné účty
  • Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
  • Účtová skupina 32 – Záväzky
  • Účtová skupina 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
  • Účtová trieda 4 – Vlastné imanie a dlhodobé záväzky
  • Účtová trieda 5 – Náklady
  • Účtová trieda 6 – Výnosy
  • Účtová trieda 7 – Uzávierkové a podsúvahové účty
  • Účtová trieda 8 a 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo
 • Účtovná závierka v hlavnej a podnikateľskej činnosti vo verejnom sektore s príkladmi účtovania

Zoznam autorov

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk