Audiozáznam

Stravné zamestnancov od 1. 3. 2021 – Metodický pokyn k zdaňovaniu stravného vydaný FS SR

Lektorka Vám formou audiozáznamu objasní praktický pohľad na Metodický pokyn k zdaňovaniu stravného vydaný Finančnou správou SR.

Okrem zabezpečenia stravy (nepeňažná forma – oslobodená od dane) môže s účinnosťou od 1. 3. 2021 zamestnávateľ poskytovať aj finančný príspevok na stravu, za podmienok ustanovených v § 152 Zákonníka práce, ktorý tiež možno od dane oslobodiť, a to aj bez dokladovania zdravotného stavu.

Ak zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania a poskytnutím finančného príspevku na stravu (FPS).

Každý zamestnávateľ musí určiť primeranú lehotu na výber a minimálnu dobu. Zamestnanec je viazaný svojím výberom, najviac však 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Zamestnanci, ktorí sa rozhodnú pre FPS, nemôžu byť zvýhodnení/znevýhodnení oproti zamestnancom, ktorým zamestnávateľ zabezpečuje stravu poskytovaním stravovacích poukážok.

Audiozáznam si môžete objednať na CD, USB alebo SD karte. Formu, ktorú si zvolíte, uveďte, prosím, do poznámky v objednávke.

Ak máte záujem o nahrávku v MP3, kliknete sem a objednajte si ju hneď: Chcem si objednať audiozáznam v MP3.

Obsah

  • Všeobecná informácia o dotknutých legislatívnych normách
  • Ustanovenie § 152 Zákonníka práce
  • Zamestnávateľ, zamestnanci, dohodári, možnosť výberu medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravu
  • Zdanenie/oslobodenie príspevkov na stravu podľa zákona o dani z príjmov

Zoznam autorov

Ing. Viera Mezeiová

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk