Audiozáznam

Stravné zamestnancov od 1. 3. 2021 – Metodický pokyn k zdaňovaniu stravného vydaný FS SR

V audiozázname lektorka vysvetľuje Metodický pokyn k zdaňovaniu stravného vydaný Finančnou správou SR. Okrem zabezpečenia stravy (nepeňažná forma – oslobodená od dane) môže s účinnosťou od 1. 3. 2021 zamestnávateľ poskytovať aj finančný príspevok na stravu, za ustanovených podmienok v § 152 Zákonníka práce, ktorý tiež možno od dane oslobodiť, a to aj bez dokladovania zdravotného stavu.

Ak zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania a poskytnutím finančného príspevku na stravu (FPS).

Každý zamestnávateľ musí určiť primeranú lehotu na výber a minimálnu dobu. Zamestnanec je viazaný svojím výberom, najviac však 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Zamestnanci, ktorí sa rozhodnú pre FPS, nemôžu byť zvýhodnení/znevýhodnení oproti zamestnancom, ktorým zamestnávateľ zabezpečuje stravu poskytovaním stravovacích poukážok.

Dĺžka audiozáznamu je približne 50 minút.

Audiozáznam si môžete objednať na CD, USB alebo SD karte. Formu, ktorú si zvolíte, uveďte, prosím, do poznámky v objednávke.

Ak máte záujem o nahrávku v MP3, kliknete sem a objednajte si ju hneď: Chcem si objednať audiozáznam v MP3.

Obsah

  • Všeobecná informácia o dotknutých legislatívnych normách
  • Ustanovenie § 152 Zákonníka práce
  • Zamestnávateľ, zamestnanci, dohodári, možnosť výberu medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravu
  • Zdanenie/oslobodenie príspevkov na stravu podľa zákona o dani z príjmov

Zoznam autorov

Ing. Viera Mezeiová

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk