Tlačená príručka

Správa a prevádzkovanie oceľových konštrukcií

Formát: A5 Počet strán: 30

Tlačená publikácia Správa a prevádzkovanie oceľových konštrukcií prináša komplexný prehľad povinností a krokov, ktoré je potrebné dodržať pri práci s oceľovými konštrukciami. Publikácia Vám pomôže pri zabezpečení bezpečnosti a technického stavu oceľových konštrukcií v súlade s platnou legislatívou a zabezpečí Vám, že všetky potrebné požiadavky splníte jednoducho a bez komplikácií.

Pri prevádzkovaní oceľových konštrukcií dochádza k zvýšenému riziku, preto je nevyhnutné vykonávať ich pravidelné prehliadky a údržbu.

Norma ČSN 73 2604:2012 a príslušné európske normy ČSN EN 1090-1+A1:2012 a ČSN EN 1090-2:2019 stanovujú, ako a kto môže kontrolovať oceľové konštrukcie, ich rozdelenie, ale najmä určujú, čo je to oceľová konštrukcia. Predtým platilo všeobecné pravidlo, že oceľová konštrukcia je nosná konštrukcia, ktorá drží napríklad objekty či mosty. Dnes je to inak – za oceľovú konštrukciu sa považujú akékoľvek kovové časti objektov či voľne stojace objekty, napríklad kovové schodiská, pochôdzne lávky, nosné konštrukcie strojov, prístrešky na bicykle či motocykle, všetky druhy regálov, stožiare na vlajky, kovové potrubia, rozhľadne, oceľové stožiare a oceľové komíny. Medzi oceľové konštrukcie patria aj konštrukcie žeriavov či žeriavové dráhy.

Harmonizovaná európska norma ďalej určila nevyhnutnosť kontrol a údržby zliatinových konštrukcií, ktorými sú napríklad hliníkové profily malých výrobných strojov či antikorové konštrukcie v potravinárstve atď.

Publikácia je pripravená v spolupráci s Inšpekčným orgánom Mostecké montážní a.s.

Publikácia je v českom jazyku.

Obsah

Technické normy pre oceľové konštrukcie

Triedenie oceľových konštrukcií

 • Triedenie podľa ČSN EN 1090-2 a ČSN EN 1990 ed. 2
 • Triedenie oceľových stožiarov a oceľových komínov
 • Triedenie podľa ČSN 73 2604

Dokumentácia oceľových konštrukcií stavieb podľa vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Dokumentácia oceľových konštrukcií podľa ČSN 73 2604

 • Náležitosti dokumentácie
 • Kontroly úplnosti a správnosti dokumentácie

Dokumentácia zhotoviteľa podľa ČSN EN 1090-2

Prehliadky oceľových konštrukcií podľa ČSN 73 2604

 • Druhy prehliadok
 • Spôsobilosť na vykonávanie prehliadok
 • Intervaly prehliadok
 • Vzory protokolov o vykonaní prehliadky
 • Príklad prehliadky oceľovej konštrukcie

Posúdenie existujúcej konštrukcie podľa ČSN 73 2604 a ČSN ISO 13822

 • Posúdenie existujúcich oceľových konštrukcií podľa ČSN 73 2604 24
 • Hodnotenie na základe minulej uspokojivej spôsobilosti podľa ČSN ISO 13822 24

Údržba a opravy oceľových konštrukcií

Kvalifikácia firiem na prevádzkovanie oceľových konštrukcií

Bibliografia

 

Zoznam autorov

Martin Šturma

Je vedúcim Inšpekčného orgánu Mostecké montážní a.s. Robí osvetu pre všetkých prevádzkovateľov technických zariadení so zameraním na praktické ukážky problémov a nedostatkov, s ktorými sa vo svojej dlhoročnej praxi stretol. Na základe skúseností, ktoré zbiera už viac ako 20 rokov, zavádza prevádzkové dokumenty šité na mieru, vzdeláva revíznych technikov z pohľadu ich legislatívnych a profesijných povinností, zaisťuje rozsiahle technické audity zamerané na povinnosti prevádzkovateľov technických zariadení.

Igor Lüftner

Zaoberá sa legislatívou v oblasti vyhradených technických zariadení a zariadení so zvýšenou mierou rizika. Robí osvetu, vzdelávanie a technickú podporu pre prevádzkovateľov týchto zariadení.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk