Tlačená príručka

Sprievodca pre audítorov nielen podľa normy ISO 19011

Čo, ako a prečo auditovať?

Formát: A5 Počet strán: 94, 978-80-7635-033-5

Tlačená publikácia Sprievodca pre audítorov nielen podľa normy ISO 19011 Vás dovedie na cestu k úspešnému auditu! Publikácia je pomôckou k úspechu v oblasti auditovania, ktorá sa sústreďuje na komplexné postupy a podrobný proces vykonávania auditov, aby ste vo Vašej organizácii dosiahli optimálne výsledky. Text publikácie vychádza z návodu v Smernici ISO 19011.

Text brožúry vychádza z návodu v Smernici ISO 19011. V januári 2019 vyšlo v českej sústave noriem jej tretie vydanie ako ČSN EN ISO 19011:2019 – Smernica pre auditovanie systémov managementu. Smernica poskytuje návod na proces auditovania založený na princípoch v kapitole 4 a rozpracovaný do pokynov v kapitolách 5 až 7. Toto tretie vydanie nahrádza a ruší druhé vydanie (ISO 19011:2011).

Nemáte čas študovať náročné texty a porovnávať zmeny v novej verzii? Urobili sme to za vás. A navyše sme pridali názorné príklady. Brožúra je doplnená o prakticky využiteľné vzory: plán auditu, správa a checklist k auditu systému manažmentu. Dozviete sa, čo sa kam presunulo, čo zostalo na mieste a nezmenilo sa, s ktorými zmenami nestojí za to sa podľa nášho názoru trápiť a ktoré majú pre vás skutočne význam.

Buďte dobrým audítorom!

Občas sa môžete stretnúť s názorom, že audit je len nutným zlom, povinnosťou, ktorú musí firma splniť a zaplatiť, aby dostala „ten papier“ (rozumejte certifikát). Dobrý audítor ale môže firme priniesť omnoho viac. Do istej miery je partnerom vedenia auditovanej firmy. Jej manažmentu vie poskytnúť návrhy na zlepšenie fungovania systému riadenia, vďaka orientácii v predpisoch je schopný upozorniť na plánované alebo aktuálne zmeny zákonov a podobne.

Publikácia je v českom jazyku.

Obsah

Úvod

1. Všeobecne

  • Na čo je dobré použiť ISO 19011?
  • Hlavné rozdiely oproti predchádzajúcemu vydaniu

2. Návod na auditovanie a riadenie programov auditov

3. Príloha A Smernice ako „návod k návodu“

4. Ďalšie návody, tipy a príklady pre auditovanie

5. Príklady nedostatkov z oblasti procesov auditovania

6. Záver

Príloha: plán, správa a checklist k auditu systému manažmentu

Zoznam autorov

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, odbor automatické systémy riadenia. Po realizácii niekoľkých projektov vo funkcii programátora – analytika pôsobí od roku 1999 v oblasti systémov riadenia kvality, od roku 2003 aj v oblasti systémov environmentálneho manažmentu a BOZP na pozícii audítora, tajomníka certifikačného orgánu a riaditeľky školiaceho strediska.

V súčasnosti pracuje ako certifikovaný audítor akreditovaného certifikačného orgánu v uvedených oblastiach a ako manažér kvality. Ako odborný poradca spolupracuje s mnohými organizáciami, má skúsenosti v oblasti posudzovania zhody a certifikácie výrobkov, implementácie a zlepšovania systémov manažmentu vo výrobe i službách. Je držiteľkou certifikátu manažér EMS (ČSJ – 0001/01R), audítor EMS (ČSJ – 00004/03RR), audítor QMS (TÜV – 0516/05/AKD/QMS/C), audítor OHSAS (TÜV – 243/04/AKD/BOP/O).

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk