Časopis

Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

Formát: A4, Obdobie predplatného: 12 mesiacov

Odborný časopis každý mesiac prináša riešenia problémov v mzdovej učtárni, prináša rady a tipy, množstvo praktických príkladov a neodmysliteľný odpovedný servis od renomovaných autorov z praxe.

Mesačník je určený pre firemných mzdových účtovníkov a personalistov v podnikateľskej sfére, ktorí vykonávajú prax mzdového účtovníctva, ale aj pre tých, ktorí sa na prácu mzdových účtovníkov ešte len pripravujú. Prináša čerstvé a zaujímavé informácie z oblasti:

 • pracovného práva,
 • miezd a platov,
 • odvodov na zdravotné a sociálne poistenie,
 • dávok nemocenského poistenia,
 • zdaňovania príjmov zo závislej činnosti,
 • cestovných náhrad a pod.

Obsah

Články:

 • Skončenie pracovného pomeru zamestnanca v skúšobnej dobe
 • Prechod na predvídateľnejšiu a istejšiu formu zamestnania

Otázky a odpovede:

 • Pravidlá skončenia pracovného pomeru zamestnanca
 • Spôsob zmeny pracovnej zmluvy zamestnanca
 • Umiestnenie pracovnej náplne v prílohe pracovnej zmluvy zamestnanca
 • Nárok na náhradu výdavkov za zvýšenú spotrebu elektriny zamestnancovi v prípade homeofficu
 • Určenie miesta výkonu práce zamestnanca v pracovnej zmluve v prípade hybridnej práce
 • Možnosť podpísania pracovnej zmluvy elektronickým podpisom zamestnanca

Zoznam autorov

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
 • Ing, Miroslav Mačuha
 • Ing. Ľuboslava Minková
 • JUDr. Juraj Mezei, PhD.
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova
 • Júlia Pšenková
 • Ing. Viera Mezeiová
 • JUDr. Zdenka Dvoranová
 • Ing. Eva Gášpárová
 • Ing. Peter Varga
 • JUDr. Martina Kostková

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk