Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

Odborný časopis každých 14 dní prináša riešenia problémov v mzdovej učtárni, prináša rady a tipy, množstvo praktických príkladov a neodmysliteľný odpovedný servis od renomovaných autorov z praxe.


14-denník je určený pre firemných mzdových účtovníkov a personalistov v podnikateľskej sfére, ktorý vykonávajú prax mzdového účtovníctva, ale i pre tých, ktorí sa na prácu mzdových účtovníkov ešte len pripravujú. Prináša čerstvé a zaujímavé informácie z oblasti:

 • pracovného práva,
 • miezd a platov,
 • odvodov na zdravotné a sociálne poistenie,
 • dávok nemocenského poistenia,
 • zdaňovania príjmov zo závislej činnosti,
 • cestovných náhrad a pod.
Input:

Ročné predplatné tlačeného časopisu:

180 € bez DPH

Poštovné a balné + 30 € bez DPH

Obsah

Z článkov vyberáme:

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017 - 435 € bolo schvalene
 • Suma rodičovského príspevku na jedno dieťa od 1.5.2017 je stanovená na 213,20 Eur mesačne.
 • Od mája 2017 je výška materského vypočítaná z denného vymeriavacieho základu vzrásť zo súčasných 70% na 75%
 • Novela zákona o zdravotnom poistení od 1. januára 2017
 • Paušálne výdavky SZČO sa od 1. 1. 2017 zvýšili- vláda schválila novelu zákona o dani z príjmov
 • Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1.5.2017
 • Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1.1.2017                               
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2017 
 • Zmeny v zákonníku práce od 1.5.2017  a 1.6.2017   

·      

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
 • Ing, Miroslav Mačuha
 • Ing. Ľuboslava Minková
 • JUDr. Janka Zamboriová-Berincová
 • Ing. Anna Križanová
 • Ing. Jana Kušnírová, PhD.
 • JUDr. Juraj Mezei, PhD.
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova
 • Júlia PšenkováSeminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 6
Najbližší termín: 16.8.2018
Miesto: Bratislava