Časopis

Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

Formát: A4, Obdobie predplatného: 12 mesiacov

Odborný časopis každý mesiac prináša riešenia problémov v mzdovej učtárni, prináša rady a tipy, množstvo praktických príkladov a neodmysliteľný odpovedný servis od renomovaných autorov z praxe.

Mesačník je určený pre firemných mzdových účtovníkov a personalistov v podnikateľskej sfére, ktorí vykonávajú prax mzdového účtovníctva, ale aj pre tých, ktorí sa na prácu mzdových účtovníkov ešte len pripravujú. Prináša čerstvé a zaujímavé informácie z oblasti:

 • pracovného práva,
 • miezd a platov,
 • odvodov na zdravotné a sociálne poistenie,
 • dávok nemocenského poistenia,
 • zdaňovania príjmov zo závislej činnosti,
 • cestovných náhrad a pod.

Obsah

Články:

 • Výpočet odchodného v roku 2021
 • Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do daňových výdavkov tohto daňovníka
 • Predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu v roku 2021
 • Predĺženie doby preberania nemocenského v období krízovej situácie

Otázky a odpovede:

 • Uplatnenie nezdaniteľnej čiastky na daň pre dôchodcu v roku 2021
 • Elektronizácia osobných zložiek zamestnancov v roku 2021
 • Stravné alebo diéty pre vodičov nákladných áut v roku 2021
 • Výpočet exekučných zrážok zo mzdy v roku 2021
 • Evidencia nezamestnaných v roku 2021
 • Odvody zamestnanca, ktorý je aj konateľom v ČR v roku 2021
 • Ohodnotenie práce vo sviatok v nepretržitej prevádzke v roku 2021
 • Dva pracovné pomery s rovnakou náplňou práce v roku 2021
 • Voľno zamestnanca po očkovaní proti Covid-19
 • Ročné zúčtovanie dane za štátnu občianku Ukrajiny v roku 2021
 • Kontrola zamestnanca čerpajúceho pracovné voľno v zmysle GDPR

Zoznam autorov

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
 • Ing, Miroslav Mačuha
 • Ing. Ľuboslava Minková
 • JUDr. Juraj Mezei, PhD.
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova
 • Júlia Pšenková
 • Ing. Viera Mezeiová
 • JUDr. Zdenka Dvoranová
 • Ing. Eva Gášpárová
 • Ing. Peter Varga
 • JUDr. Martina Kostková

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk