Audiozáznam na stiahnutie

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried pre rok 2020

Audiozáznam v MP3 obsahuje aktuálne informácie týkajúce sa problematiky zaraďovania pedagogických zamestnancov do platových tried v roku 2020. Nahrala ho Ing. Jarmila Belešová, odborná lektorka zaoberajúca sa problematikou odmeňovania zamestnancov.

Audiozáznam si môžete objednať aj na CD, USB alebo SD karte. Formu, ktorú si zvolíte, uveďte, prosím, do poznámky v objednávke. Chcem si objednať audiozáznam na CD, USB alebo SD karte.

Audiozáznam si môžete kedykoľvek a kdekoľvek prehrať. Riaditeľky a riaditelia škôl si ho môžu vypočuť aj v aute na ceste do práce. Je prehľadne rozdelený na kapitoly.

Obsah

  • Úvod (v krátkosti o obsahu audiozáznamu)  0:32
  • Spôsob zaraďovania   1:47
  • Kariérové stupne   1:19
  • Začínajúci pedagogickí zamestnanci   1:13
  • Samostatní pedagogickí zamestnanci   3:32
  • Prvá atestácia   3:34
  • Druhá atestácia   1:15
  • Kvalifikačné predpoklady   4:45
  • Kvalifikačné vzdelávanie   4:43
  • Lehoty na získanie kvalifikačných predpokladov   3:56

Zoznam autorov

Ing. Jarmila Belešová

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk