Časopis

Školský expert pre regionálne školstvo

Formát: A4 Obdobie predplatného: 12 mesiacov

Odborný štvrťročník prináša zaujímavé a aktuálne odborné články, praktické príklady a riešenia z každodennej praxe v školstve. Vďaka týmto informáciám budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Obsah

Články

  • Veľký prehľad nových vyhlášok v regionálnom školstve - právne predpisy, ktoré nadobudli účinnosť od mája 2022

Otázky a odpovede

  • Často kladené otázky súvisiace so zápisom súkromných zriaďovateľov škôl a školských zariadení do registra partnerov verejného sektora v roku 2022
  • Odklad povinná školskej dochádzky
  • Uznanie II. atestácie z hľadiska učiteľky 1. stupňa základnej školy

Zoznam autorov

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Mgr. Hilda Dudáková

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk