Tlačená príručka

Revízia ISO 14001:2015

Porovnanie požiadaviek s ISO 9001:2015, podobnosti a rozdiely

Formát: A5 Počet strán: 90

Táto príručka sa zaoberá požiadavkami revízie ISO 14001:2015, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu obdobnú a úspešnú publikáciu k ISO 9001:2015. Na základe viac než ročnej skúsenosti s aplikáciou oboch revidovaných noriem sme pre vás zostavili ako pomôcku túto príručku, ktorá obsahuje voľnú interpretáciu požiadaviek ISO 14001 spolu s komentármi k zmenám. Sprievodca vám pomôže lepšie sa orientovať v nových požiadavkách.

Publikácia je v českom jazyku.

V publikácii taktiež nájdete priamo v texte veľa príkladov k jednotlivým zmenám. Príručka je navyše v prílohe doplnená o odpovede na časté otázky, s ktorými sa v praxi v rámci prvých skúseností s novými požiadavkami opakovane stretávate a o plán implementácie.

Orientujete sa v nových požiadavkách ISO 14001 a ISO 9001 iba čiastočne? Využite možnosť získať iný uhol pohľadu pomocou praktických príkladov a komentárov.

Obsah

 Obsah:

1. Úvod

 • Všeobecne
 • Používatelia noriem
 • Prechodné obdobie
 • Súhrnný prehľad zmien
 • Čo zostalo bez zmeny?
 • Očakávaný prínos – najnovšie trendy a prepojenia systémov riadenia

2. Požiadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 14001:2015

3. Záver

4. Príloha 1: Odpovede na najčastejšie otázky:

 • Akým spôsobom sa stanoví kontext organizácie?
 • Príklady zainteresovaných strán pre konkrétneho výrobcu
 • Je možné zachovať vylúčené požiadavky aj podľa nových podmienok?
 • Aký je rozdiel v procesnom prístupe v ISO 9001 a v ISO 14001?
 • Môže sa zrušiť funkcia predstaviteľa managementu?
 • Ako plánovať ciele systému managementu?
 • Musí mať register environmentálnych aspektov podobu samostatného dokumentu?
 • Aké sú nutné dokumentované informácie pre úspešnú certifikáciu?
 • Aké sú požiadavky na interného audítora?
 • V akej miere prebieha podľa nových požiadaviek Preskúmanie systému managemntu vedením?

5. Príloha 2: Plán implementácie zmien v súvislosti s prechodom na ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 14001:2015 pre rok 2017- 2018

Zoznam autorov

Ing. Monika Becková

Absolvetnka ČVTU fakulty stavebnej, odbor automatizované systémy riadenia. Po realizácii niekoľkých projektov vo funkcii programátora-analytika pôsobí od roku 1999 v oblasti systémov manažmentu kvality, od roku 2003 tiež v oblasti systémov environmentálneho manažmentu a BOZP na pozícii audítora, tajomníka certifikačného orgánu a riaditeľky školiaceho strediska.

V súčasnosti pracuje ako certifikovaný audítor akreditovaného certifikačného orgánu v uvedených oblastiach a ďalej ako manažér kvality. Ako odborný poradca spolupracuje s radou organizácií, má skúsenosti v oblasti posudzovania zhody a certifikácie výrobkov, implementácie a zlepšovania systémov manažmentu vo výrobe i službách. Je držiteľkou certifikátu manažér EMS, (ČSJ – 0001/01R), audítor EMS (ČSJ – 00004/03RR), audítor QMS (TÜV - 0516/05/AKD/QMS/C), audítor OHSAS (TÜV - 243/04/AKD/BOP/O).

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk