Audiozáznam na stiahnutie

Čo vám prezradí, že vaši zamestnanci začínajú vyhárať?

Audiozáznam na stiahnutie v MP3 rieši veľmi aktuálnu tému, s ktorou sa mnohí personalisti stretávajú v praxi, a to je burnout zamestnancov.

Lektorka poukazuje na aktuálnu problematiku syndrómu vyhorenia zamestnancov. Kladie dôraz nielen na rizikové faktory a dôvody vyhorenia na pracovisku, ale upozorňuje aj na varovné signály a na to, ako by mali zamestnávateľ a zamestnanec postupovať, aby sa samotnému vyhoreniu vyhli.

Audiozáznam si môžete objednať aj na CD, USB alebo SD karte. Formu, ktorú si zvolíte, uveďte, prosím, do poznámky v objednávke. Chcem si objednať audiozáznam na CD, USB alebo SD karte.

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC je majiteľkou spoločnosti SoWiRes-Solutions with respect, ktorá je zameraná na oblasť rozvoja a riadenia ľudských zdrojov. Okrem iného sa venuje individuálnemu koučingu a skupinovým  tréningom v oblastiach manažérskych zručností, osobnostného rastu vrátane komunikačných a prezentačných zručností. Okrem rozvoja a vzdelávania pomáha firmám nastavovať a skvalitňovať procesy v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Obsah

 • Burnout – čo je syndróm vyhorenia
 • Je burnout choroba?
 • Rozdiel medzi stresom a burnout
 • Faktory spôsobujúce burnout
 • Varovné signály, že sa blížite k vyhoreniu
 • Rizikové faktory
 • Dôvody vzniku burnout na pracovisku
 • Ako na nedostatok času?
 • Burnout podľa Maslachovej definície
 • Vývoj a fázy burnoutu
 • Stratégia osobnej prevencie
 • Techniky na kontrolu burnoutu
 • Vplyv hodnôt spoločnosti na burnout
 • Ako sa vyhnúť vyhoreniu?

Zoznam autorov

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk