Produkt na CD

Cvičenie a zdokonaľovanie pamäti

Váš mozog dokáže viac, ako si myslíte

Objavte potenciál Vášho mozgu! S naším odborným CD získate množstvo  cvičení a informácií, ktoré Vám pomôžu lepšie porozumieť úžasnej entite, akou je Váš mozog.

Väčšina ľudí nevyužíva mozog naplno, ale je čas to zmeniť! Mozog je ako sval, ktorý môžete trénovať a zdokonaliť. Cvičenia Vám pomôžu aktivovať aj pravú stranu mozgu, ktorá je zodpovedná za kreativitu a posilniť ju rovnako ako ľavú stranu, ktorá nás vedie k racionálnemu a analytickému mysleniu.

Chcete využiť svoj mozog v celej jeho kapacite? S našimi osvedčenými technikami a postupmi to zvládnete!

Pomocou CD Cvičenie a zdokonaľovanie pamäti:

 • sa naučíte lepšie využívať kapacitu ľudskej pamäte v práci i každodennom živote,
 • zlepšíte svoju koncentráciu,
 • sa naučíte v praxi používať rôzne pamäťové techniky,
 • získate návyk starať sa o vlastnú pamäť tak ako o svoje zdravie,
 • overíte si funkčnosti vlastnej pamäte špeciálnym testom.

Obsah

 • Úvod
 • Pamäť a mozog
  • Mozog – nástroj prispôsobenia sa človeka
  • Mozog – vzhľad a stavba
  • Mozog - štruktúra a funkcie
  • Mozog - pamäť a emócie
  • Špecifikácia mozgových hemisfér
  • Mozgová plasticita, schopnosť mozgu kompenzovať poškodenia
 • Pamäť
  • Čo je pamäť
  • Prijímanie informácií do pamäti
  • Typy pamäti
  • Dlhodobá pamäť – centrum osobnosti
  • Krátkodobá, pracovná pamäť
  • Spôsoby zapamätávania, uchovávania informácií v pamäti
  • Pamäť a emócie
 • Test pamäti – Váš pamäťový profil
 • Faktory ovplyvňujúce úroveň pamäti
 • Pamäť a pozornosť
  • Tipy na zlepšenie pozornosti
  • Cvičenia na trénovanie pozornosti
 • Stratégie a cvičenia na zlepšenie pamäti a učenia
  • Stratégie na zlepšenia prijímania, kódovania a uchovávania informácií na kratšiu dobu
  • Stratégie na ľahšie ukladanie a vybavenie si informácií z dlhodobej pamäti
  • Stratégie na zefektívnenie učenia
  • Cvičenia na trénovanie pamäte a pamäťových stratégií
   • Cvičenia a stratégie na trénovanie krátkodobej pamäti
   • Cvičenia a stratégie na triedenie, organizovanie a uchovanie väčšieho počtu informácií
   • Trénovanie pamäti na mená a osoby
   • Cvičenia na trénovanie vizuálne priestorovej pamäti
   • Cvičenia na trénovanie logickej, kontextovej pamäti
   • Cvičenia na trénovanie sémantickej pamäti
   • Trénovanie epizodickej a perspektívnej pamäti
 • Pamäť a vek
 • Špecifické poruchy pamäti
 • Pamäť, osobnosť a psychoterapia

Zoznam autorov

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Mgr. Anna Mižičková

  Autorka je klinickou psychologičkou pracujúca v oblasti prevencie, diagnostiky a psychoterapie psychických porúch u ľudí rôzneho veku.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk