Spracovanie osobných údajov

Na základe požiadaviek zákonov o ochrane osobných údajov, ktoré musíme dodržiavať, vás žiadame, aby ste si našli chvíľu času a prečítali dôležité body pravidiel ochrany súkromia spoločnosti Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Nejde o žiadne zmeny vo Vašich produktoch, ale o zoznámenie sa s pravidlami ochrany súkromia.

Kliknite na tlačidlo Súhlasím, keď budete pripravený/-á pokračovať na stránku https://www.dashofer.sk/.

Údaje, ktoré spracovávame, keď používate naše produkty:

Názov spoločnosti, poštová adresa sídla spoločnosti, Právna forma spoločnosti, Meno, Priezvisko, Telefón, E-mail, Pracovná pozícia

Prečo spracúvame tieto údaje

Tieto údaje spracovávame na účely popísané v našich pravidlách:

  • doručenie dokumentov týkajúcich sa objednaných produktov a služieb (doručenie produktu, fakturácia, informačné oznamy týkajúce sa zmien a noviniek v objednaných produktoch),
  • kvalitnejšie zacielenie informačných správ o ostatných produktoch v našej ponuke,
  • zlepšenie kvality našich produktov a služieb,
  • na vykonávanie analýz a meraní s cieľom zistiť využívanie našich služieb.
  • oslovenie prostredníctvom sociálnych sietí - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram

Samozrejmosťou je možnosť zablokovať použitie Vašich údajov našou spoločnosťou. Majte pod kontrolou použitie Vašich údajov:

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O.Box 323, Bratislava 814 99, IČO: 35730129 na účel zasielania informácií k produktom prevádzkovateľa a marketingových prieskumov na čas 3 roky od objednania produktu/služby. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@dashofer.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Osobné údaje nie sú prenášané do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. Pre viac informácií kliknite na Ochrana osobných údajov.