Audiozáznam

Obstaranie dlhodobého majetku vlastnou činnosťou a z transferov v obciach

Odkryte tajomstvá úspešného obstarávania majetku obcí pomocou audiozáznamu! Preskúmajte kľúčové pojmy ako majetok, dlhodobý majetok a získajte informácie o stratégiách financovania, ktoré obce využívajú na financovanie majetku, ktorý obec vytvorí vlastnou činnosťou.

Zistite rozdiel medzi vlastnou činnosťou obce a obstarávaním z transferov a objavte najlepšie postupy pre rast a prosperitu Vašej komunity.

Autorom je Ing. Štefan Fabian, PhD., ktorý je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.

Obsah

 • Úvod
 • Vymedzenie majetku
 • Obstarávanie dlhodobého majetku
 • Obstarávacia cena dlhodobého majetku
 • Náklady nevstupujúce do obstarávacej ceny dlhodobého majetku
 • Spôsoby ocenenia dlhodobého majetku
 • Pôvodné ocenenie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku
 • Uhrádzanie technického zhodnotenia
 • Náklady spojené s obstaraním majetku vlastnou činnosťou obce
 • Obstaranie stavby vlastnou činnosťou
 • Definovanie výstavby v zmysle rozpočtovej klasifikácie
 • Aktivácia
 • Nadobudnutie pozemku pre potreby výstavby
 • Nadobudnutie pozemku pre potreby výstavby darom
 • Nadobudnutie pozemku pre potreby výstavby s poskytnutím preddavku
 • Financovanie obstarania dlhodobého majetku z vlastných zdrojov obce
 • Záver

Zoznam autorov

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk