Tlačená príručka

Novela Zákonníka práce od 1. 1. 2022

Formát: A5 Počet strán: 66

Tlačená brožúra obsahuje podrobne spracované zmeny v pracovnom práve.

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 1. 2022 prináša ďalšie zmeny v oblasti pracovného práva, ktoré sa týkajú stravovania zamestnancovpríspevku na stravovanie zamestnancov, ako aj nový výpovedný dôvod pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Súčasťou publikácie je kompletné znenie Zákonníka práce, ktorý nájdete na priloženom USB.

Obsah

 • Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. 1. 2022
 • UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 539/2021 Z. z. o pozastavení účinnosti ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Pozastavenie účinnosti novely Zákonníka práce
 • Nové skutočnosti v závislej činnosti platné od 1. januára 2022 (strava na pracovisku, daňový bonus, lehota na podávanie prehľadu)
 • Zmeny v zdaňovaní jednotlivých foriem stravy zabezpečovanej zamestnávateľom od 1. 1. 2022
 • Použitie sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi v roku 2022
 • Zmeny v zrážkach zo mzdy od 1. januára 2022
 • Výška daňového bonusu na vyživované dieťa v roku 2022
 • Daňový bonus na vyživované dieťa a dotácia na stravu
 • Minimálna mzda v roku 2022
 • Minimálne mzdové nároky v roku 2022
 • Zmeny v pracovnom práve v roku 2022

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk