Audiozáznam na stiahnutie

Zákonné obmedzenia prevodu ornej pôdy

Cieľom audionahrávky v MP3 je predstaviť legislatívny rámec problematiky zákonného obmedzenia prevodu poľnohospodárskej pôdy.

Lektor Mgr. Ivan Poruban sa zameral na opatrenia proti drobeniu pozemkov, na zmluvné obmedzenia pri prevode poľnohospodárskej pôdy a na prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na spoločnej nehnuteľnosti. Odborník z praxe hovorí v audiozázname aj o minulosti, súčasnosti a zároveň o pripravovaných zmenách regulácií v zákone o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Dĺžka audiozáznamu je približne 35 minút.

Audiozáznam si môžete objednať aj na CD, USB alebo SD karte. Formu, ktorú si zvolíte, uveďte, prosím, do poznámky v objednávke. Chcem si objednať audiozáznam na CD, USB alebo SD karte.

Obsah

  • Úvod
  • Legislatívny rámec a definícia poľnohospodárskej pôdy
  • Opatrenia proti drobeniu pozemkov
  • Prevod spoluvlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti
  • Regulácia podľa zákona č. 140/2014 Z. z.
  • Zmluvné obmedzenia pri prevode poľnohospodárskej pôdy

Zoznam autorov

Mgr. Ivan Poruban

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk