Produkty na USB

Interesting judgments in the field of labor law for 2023 (Zaujímavé rozsudky v oblasti pracovného práva za rok 2023)

Webinár je zameraný na zaujímavé rozsudky z oblasti pracovného práva, pričom prím bude venovaný judikatúre Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v kontexte pracovnej disciplíny, ponukovej povinnosti zamestnávateľa a miesta výkonu práce.

Obsah

00:00:15 Úvod
00:01:20 Pozor na diskrimináciu a rozdiel medzi porušením pracovnej disciplíny a neuspokojivým plnením pracovných úloh (Uznesenie NS SR, sp . zn. 9Cdo/290/2020 zo dňa 30.11.2022)
00:02:25 Skutkový stav Uznesenia NS SR, sp . zn. 9Cdo/290/2020 zo dňa 30.11.2022
00:09:40 Teoretické doplnenie Uznesenia NS SR, sp.zn . 9Cdo/290/2020 zo dňa 30.11.2022
00:13:20 Praktické príklady porušenia pracovnej disciplíny
00:17:30 Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp . zn. 2Cdo/287/2021 zo dňa 27.01.2022 - Ponuková povinnosť aj počas práceneschopnosti?
00:18:15 Skutkový stav Uznesenia Najvyššieho súdu SR sp . zn. 2Cdo/287/2021 zo dňa 27.01.2022
00:20:25 Právne posúdenie Uznesenia Najvyššieho súdu SR sp . zn. 2Cdo/287/2021 zo dňa 27.01.2022
00:27:10 Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp . zn. 7Cdo/246/2020 zo dňa 30.06.2022 - Dôležitosť správneho vymedzenia miesta výkonu práce
00:27:50 Právne posúdenie Uznesenia Najvyššieho súdu SR sp.zn . 7Cdo/246/2020 zo dňa 30.06.2022

Zoznam autorov

 Mgr. Alexandra Mišinová

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk