Tlačená príručka

Home office IT pracovníka

Formát: A5 Počet strán: 250

Publikácia je vhodná pre HR manažérov, pracovníkov personálnych oddelení, špecialistov v personálnom poradenstve, ale aj tých, ktorí chcú mať aktuálne informácie z oblasti legislatívy poruke.

Brožúra nie je len stručným opisom zamestnaneckého miesta, obsahuje aj príklady z praxe, komentáre k jednotlivým ustanoveniam paragrafovvzory smerníc, ktoré ocení pracovník personálneho oddelenia, ako aj samotný zamestnanec.

Keďže nepriaznivá pandemická situácia vyvolaná koronavírusom SARS-CoV-2 priniesla prechod z toho, čo bolo benefitom, na povinnosť, bolo potrebné, aby zamestnávatelia implementovali nové ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonníka práce, a to v zmysle novely č. 76/2021 Z. z. z 1. marca 2021 do svojich interných predpisov.

Brožúra Home office IT pracovníka je tak výsledkom tvorby odborníkov z oblasti legislatívy, účtovníctva, personalistiky a riadenia ľudských zdrojov.

Obsah

 • Úvod – Opis pracovnej pozície
 • Nový prístup k domáckej práci, telepráci a home office podľa novely Zákonníka práce
 • Zmeny zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonníka práce – platné od 1. marca 2021
 • Právna úprava interných predpisov zamestnávateľa a vnútropodnikových normatívnych aktov
 • Smernica o domáckej práci a telepráci – vzor
 • Smernica Účtovanie nákladov spojených s home office – vzor
 • Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie zamestnancov od 1. 3. 2021
 • Suma finančného príspevku na stravovanie
 • Oslobodenie finančného príspevku na stravovanie od dane z príjmov od 1. 3. 2021
 • Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanie – vzor
 • Rozhodnutie zamestnanca o výbere medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie – vzor
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce – od 1. 3. 2021

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk