Tlačená príručka

Home office administratívneho pracovníka

Formát: A5 Počet strán: 250

Bežný administratívny pracovník má v náplni práce komunikáciu s dodávateľmi, odberateľmi či externými partnermi, eviduje prijatú a odoslanú korešpondenciu, pracuje s interným informačným systémom spoločnosti, pracuje s dokumentáciou – zakladá, triedi, vyhľadáva, eviduje a archivuje, zabezpečuje bežné kancelárske potreby a pracovné pomôcky, zodpovedá za zverenú hotovosť, realizuje vklady a výbery finančných prostriedkov z bánk.

V súčasnosti mnoho zamestnancov vykonáva prácu z domu. Publikácia Home office administratívneho pracovníka vám prináša prehľad o tom, ako si nastaviť prácu s administratívnym pracovníkom. Súčasťou brožúry je okrem iného dodatok k pracovnej zmluve o tom, že zamestnanec môže pre zamestnávateľa vykonávať prácu z domu.

Brožúra reaguje na zmeny Zákonníka práce po novele č. 76/2021 Z. z., ktorá vstúpila do platnosti od 1. 3. 2021.

Súčasťou publikácie je aj Zákonník práce platný od 1. 3. 2021.

Obsah

  • Úvod
  • Home office a jeho právny režim po pandémii Covid-19
  • Dodatok k pracovnej zmluve – Dohoda, že zamestnanec môže pre zamestnávateľa vykonávať príležitostne prácu z domu
  • Vzor: Potvrdenie o prevzatí zvereného predmetu
  • Vzor: Potvrdenie o pridelení motorového vozidla a poverenie na vedenie motorového vozidla
  • Smernica o práci z domu – home office
  • Právo na odpojenie od 1. 3. 2021
  • Pravidlá BOZP pre home office (práca z domu)
  • Zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce – od 1. 3. 2021

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk