Tlačená príručka

Home office administratívneho pracovníka

Formát: A5, Počet zložiek: 1 Počet strán: 250

Bežný administratívny pracovník má v náplni práce komunikáciu s dodávateľmi, odberateľmi či externými partnermi, eviduje prijatú a odoslanú korešpondenciu, pracuje s interným informačným systémom spoločnosti, pracuje s dokumentáciou – zakladá, triedi, vyhľadáva, eviduje a archivuje, zabezpečuje bežné kancelárske potreby a pracovné pomôcky, zodpovedá za zverenú hotovosť, realizuje vklady a výbery finančných prostriedkov z bánk.

V súčasnosti mnoho zamestnancov vykonáva prácu z domu. Publikácia Home office administratívneho pracovníka vám prináša prehľad o tom, ako si nastaviť prácu s administratívnym pracovníkom. Súčasťou brožúry je okrem iného dodatok k pracovnej zmluve o tom, že zamestnanec môže pre zamestnávateľa vykonávať prácu z domu.

Brožúra reaguje na zmeny Zákonníka práce po novele č. 76/2021 Z. z., ktorá vstúpila do platnosti od 1. 3. 2021.

Publikáciu si môžete objednať aj ako PDF na stiahnutie.

Súčasťou publikácie je aj Zákonník práce platný od 1. 3. 2021.

Obsah

  • Úvod
  • Home office a jeho právny režim po pandémii Covid-19
  • Dodatok k pracovnej zmluve – Dohoda, že zamestnanec môže pre zamestnávateľa vykonávať príležitostne prácu z domu
  • Vzor: Potvrdenie o prevzatí zvereného predmetu
  • Vzor: Potvrdenie o pridelení motorového vozidla a poverenie na vedenie motorového vozidla
  • Smernica o práci z domu – home office
  • Právo na odpojenie od 1. 3. 2021
  • Pravidlá BOZP pre home office (práca z domu)
  • Zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce – od 1. 3. 2021

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk