Tlačené publikácie

Mzdy a personalistika

Forma: Časopis

Cena: 186 € bez DPH

Popis

Tlačený časopis je odborný mesačník, ktorý je určený pre každého mzdového účtovníka, ktorý chce zvládnuť náročnejšie situácie, ktoré v súvislosti s mzdovým účtovníctvom nastávajú v praxi.

...

Popis

Tlačená publikácia je praktickým spracovaním znenia Zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2020.

...

Forma: Tlačená príručka

Cena: 29 € bez DPH

Popis

V publikácii sa nachádza vysvetlenie zmien vo veci  nároku na dovolenku od 1. januára 2020 ako i ďalších podstatných skutočností týkajúcich sa dovolenky z pohľadu pracovného práva. Súčasťou publikácie je i prehľadné znenie Zákonníka práce.  

...

Popis

Tlačená publikácia obsahuje aktuálne spracovanie Organizačného a Podpisového poriadku. Pre správne fungovanie každej spoločnosti je dôležité mať úplný a správny Organizačný poriadok spoločnosti, a taktiež Podpisový poriadok spoločnosti. Tieto, pre spoločnosť podstatné dokumenty, ktoré by mala mať každá spoločnosť aj v roku 2020 v súlade s aktuálnou právnou úpravou. Pre praktické použitie nájdete v tlačenej publikácii i znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s účinnosťou od 1. 1. 2020.

...

Forma: Tlačená príručka

Cena: 59 € bez DPH

Popis

Tlačená publikácia obsahuje odborné informácie tykajúce sa dovolenky a jej čerpania. Dozviete sa o hromadnom čerpaní dovolenky, o kolíziách niektorých dôb v rámci čerpania dovolenky, o dovolenke pri kratšom pracovnom čase, o dovolenke počas materskej, o nevyčerpanej dovolenke zamestnanca a preplatenia dovolenky po skončení pracovného pomeru.

...

Forma: Tlačená príručka

Cena: 149 € bez DPH

Popis

4 nové zákony týkajúce sa ochrany osobných údajov ponúkame v jednom balíčku. Nájdete v ňom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680, Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. a Zákon o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z.

...

Forma: Časopis

Cena: 186 € bez DPH

Popis

Odborný časopis každých 14 dní prináša riešenia problémov v mzdovej učtárni, prináša rady a tipy, množstvo praktických príkladov a neodmysliteľný odpovedný servis od renomovaných autorov z praxe.

...