Tlačená príručka

Finančný príspevok na stravovanie verzus stravovacie poukážky v otázkach a odpovediach z praxe

Formát: A5 Počet strán: 50

Publikácia obsahuje viac ako 90 praktických odpovedí na Vaše otázky ohľadom príspevkov na stravovanie, ktoré Vám poskytnú cenné rady a návody týkajúce sa zmien v oblasti finančného príspevku na stravovanie a stravovacích poukážok.

Nájdete v nej tiež Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do daňových výdavkov tohto daňovníka.

Súčasťou je USB s videoseminárom Ing. Ľuboslavy Minkovej: Finančný príspevok na stravovanie (gastrolístky vs finančný príspevok po novele Zákonníka práce)

Obsah

  • Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do daňových výdavkov tohto daňovníka
  • Viac ako 90 zodpovedaných reálnych problémov z praxe
  • USB s videoseminárom Ing. Ľuboslavy Minkovej – Finančný príspevok na stravovanie (gastrolístky vs finančný príspevok po novele Zákonníka práce)

Videoseminár sa venuje téme finančného príspevku na stravovanie v kontexte prijatej novely zákona o dani z príjmov schválenej 26. 10. 2021 a lektorka upozorňuje na zmeny, ktoré táto novela prinesie od 1. januára 2022, predovšetkým v súvislosti s posudzovaním daňových výdavkov zamestnávateľa a tiež v súvislosti s posudzovaním zdaniteľného príjmu zamestnanca, ktoré sa týkajú jednotlivých príspevkov zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov.

Zoznam autorov

Ing. Ľuboslava Minková

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk