Audiozáznam

Finančný príspevok na stravovanie v roku 2022

Audiozáznam sa venuje téme finančného príspevku na stravovanie v kontexte prijatej novely zákona č. 595/2003 Z z. o dani z príjmov schválenej 26. 10. 2021.

Lektorka upozorňuje na zmeny, ktoré táto novela prinesie od 1. januára 2022 predovšetkým v súvislosti s posudzovaním daňových výdavkov zamestnávateľa a tiež v súvislosti s posudzovaním zdaniteľného príjmu zamestnanca, ktoré sa týkajú jednotlivých príspevkov zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov.

Dĺžka audiozáznamu je 76 minút.

Obsah

  • Novela zákona o dani z príjmov schválená 26. 10. 2021 – zmeny od 1. 1. 2022
  • Náklad/výdavok zamestnávateľa
  • Zdaňovanie príspevkov zamestnávateľa na stravovanie a finančného príspevku u zamestnanca
  • Zdaňovanie príspevkov na stravovanie – náklad/výdavok zamestnávateľa – 31. 12. 2021
  • Zdaňovanie príspevkov na stravovanie – náklad/výdavok zamestnávateľa – 1. 1. 2022
  • Zdaňovanie príspevkov na stravovanie – náklad/výdavok zamestnávateľa – odvody – 31. 12. 2021
  • Zdaňovanie príspevkov zamestnávateľa na stravovanie – náklad/výdavok zamestnávateľa
  • SZČO a stravovanie do 31. 12. 2021

Zoznam autorov

Ing. Ľuboslava Minková

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk