Časopis

DPH aktuálne

Najdiskutovanejšia daň na Slovensku.

Formát: A4 Obdobie predplatného: 12 mesiacov

Odborný mesačník prináša to najnovšie a najdôležitejšie z oblasti najdiskutovanejšej dane na Slovensku. Daňový systém a legislatíva s tým spojená podlieha mnohým zmenám, ktoré sledujeme za vás. S mesačníkom DPH aktuálne budete mať vždy prehľad o legislatívnom dianí v oblasti DPH.

Odborný časopis vychádza raz mesačne a obsahuje témy týkajňuce sa aktuálnych problémov z oblasti DPH, stručné a jasné informácie o zmenách v zákone o DPH, riešenia konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch ako aj odborné odpovede na otázky čitateľov.

Obsah

Téma:

 • Sadzby dane od januára 2023
 • Znížená sadzba dane 10 % na vybraný tovar od januára 2023
 • Zmeny v nevymožiteľných pohľadávkach u dodávateľa od roku 2023
 • Zmeny v nevymožiteľných pohľadávkach u odberateľa od roku 2023
 • Oprava odpočítanej dane pri krádeži tovaru od roku 2023
 • Zavedenie určitých povinností pre poskytovateľov platobných služieb od roku 2024
 • Ostatné zmeny vo vládnom návrhu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2023
 • Zrušenie povinnej registrácie vybraných skupín osôb v roku 2023
 • Záväzné stanovisko Finančného riaditeľstva SR
 • Metodický pokyn k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty v rámci režimu trojstranného obchodu podľa § 45 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Otázky a odpovede:

 • Daň z pridanej hodnoty pri nákupe diskov do počítačov od tuzemského dodávateľa
 • Daň z pridanej hodnoty zo zostatkovej ceny budovy, ktorá bola zaradená do majetku SZČO, ktorá zomrela

Zoznam autorov

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

      

 • Ing. Juraj Válek, PhD.

Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 • Ing. Ivana Glazelová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Monika Ziškayová
 • Ing. Ján Pohlod
 • a ďaľší

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk