Časopis

DPH aktuálne

Najdiskutovanejšia daň na Slovensku.

Formát: A4,

Odborný dvojtýždenník prináša to najnovšie a najdôležitejšie z oblasti najdiskutovanejšej dane na Slovensku. Daňový systém a legislatíva s tým spojená podlieha mnohým zmenám, ktoré sledujeme za Vás. S dvojtýždenníkom DPH aktuálne budete mať vždy prehľad o legislatívnom dianí v oblasti DPH.

Odborný časopis vychádza každých 14 dní a obsahuje témy týkajňuce sa aktuálnych problémov z oblasti DPH, stručné a jasné informácie o zmenách v zákone o DPH, riešenia konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch ako aj odborné odpovede na otázky čitateľov.

Obsah

Z obsahu vyberáme:

  • Zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2021
  • Nájomné z pohľadu DPH v roku 2020
  • Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu z pohľadu DPH v roku 2020
  • Čo sa nepovažuje za dodanie tovaru alebo služby v roku 2020

Zoznam autorov

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

      

  • Ing. Juraj Válek, PhD.

Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

  • Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Ján Mintál
  • Ing. Monika Ziškayová
  • Ing. Ján Pohlod
  • a ďaľší

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk