DPH aktuálne

Najdiskutovanejšia daň na Slovensku.

Odborný dvojtýždenník prináša to najnovšie a najdôležitejšie z oblasti najdiskutovanejšej dane na Slovensku. Daňový systém a legislatíva s tým spojená podlieha mnohým zmenám, ktoré sledujeme za Vás. S dvojtýždenníkom DPH aktuálne budete mať vždy prehľad o legislatívnom dianí v oblasti DPH.


Odborný časopis vychádza každých 14 dní a obsahuje témy týkajňuce sa aktuálnych problémov z oblasti DPH, stručné a jasné informácie o zmenách v zákone o DPH, riešenia konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch ako aj odborné odpovede na otázky čitateľov.

Input:

Ročné predplatné tlačeného časopisu:

186,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 30 € bez DPH

Obsah

Z obsahu vyberáme:

 • Pripravované zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2019
 • Exekučné konanie vo svetle DPH
 • Povinnosť odviesť DPH z uhradenej platby za dodávku tovaru s inštaláciou a montážou v roku 2018
 • Refakturácia mzdy z pohľadu DPH v roku 2018
 • Odpočítanie DPH z faktúry za opravu auta v roku 2018
 • Refakturácia cestovných nákladov v roku 2018 z pohľadu DPH
 • Doklad o PHM zo zahraničia a DPH v roku 2018

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

      

 • Ing. Juraj Válek, PhD.

Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 • Ing. Ivana Glazelová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Monika Ziškayová
 • Ing. Ján Pohlod
 • a ďaľší

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 3.3.2020
Miesto: Bratislava