Produkt na CD

Cvičenie a zdokonaľovanie pamäti

Váš mozog dokáže viac, ako si myslíte

Odborné CD obsahuje množstvo cvičení a informácií o takej veľkej entite, akou je náš mozog a jeho potenciál.

Väčšina ľudí nevyužíva možnosti svojho mozgu v dostatočnej miere, akoby si neboli vedomí skutočnosti, že sa mozog môže trénovať rovnako ako každý iný sval. Ľudia väčšinou viac používajú ľavú stranu mozgu, ktorá je zodpovedná za racionálne, analytické rozmýšľanie, zatiaľ čo pravú stranu, ktorá je sídlom kreativity, viac alebo menej zanedbávajú.

Aké techniky a postupy použiť, aby sme mozog využívali v celej jeho kapacite? Začnite aj vy cvičiť a zdokonaľovať svoju pamäť!

Pomocou CD Cvičenie a zdokonaľovanie pamäti:

 • sa naučíte lepšie využívať kapacitu ľudskej pamäte v práci i každodennom živote,
 • zlepšíte svoju koncentráciu,
 • sa naučíte v praxi používať rôzne pamäťové techniky,
 • získate návyk starať sa o vlastnú pamäť tak ako o svoje zdravie,
 • overíte si funkčnosti vlastnej pamäte špeciálnym testom.

Obsah

 • Úvod
 • Pamäť a mozog
  • Mozog – nástroj prispôsobenia sa človeka
  • Mozog – vzhľad a stavba
  • Mozog - štruktúra a funkcie
  • Mozog - pamäť a emócie
  • Špecifikácia mozgových hemisfér
  • Mozgová plasticita, schopnosť mozgu kompenzovať poškodenia
 • Pamäť
  • Čo je pamäť
  • Prijímanie informácií do pamäti
  • Typy pamäti
  • Dlhodobá pamäť – centrum osobnosti
  • Krátkodobá, pracovná pamäť
  • Spôsoby zapamätávania, uchovávania informácií v pamäti
  • Pamäť a emócie
 • Test pamäti – Váš pamäťový profil
 • Faktory ovplyvňujúce úroveň pamäti
 • Pamäť a pozornosť
  • Tipy na zlepšenie pozornosti
  • Cvičenia na trénovanie pozornosti
 • Stratégie a cvičenia na zlepšenie pamäti a učenia
  • Stratégie na zlepšenia prijímania, kódovania a uchovávania informácií na kratšiu dobu
  • Stratégie na ľahšie ukladanie a vybavenie si informácií z dlhodobej pamäti
  • Stratégie na zefektívnenie učenia
  • Cvičenia na trénovanie pamäte a pamäťových stratégií
   • Cvičenia a stratégie na trénovanie krátkodobej pamäti
   • Cvičenia a stratégie na triedenie, organizovanie a uchovanie väčšieho počtu informácií
   • Trénovanie pamäti na mená a osoby
   • Cvičenia na trénovanie vizuálne priestorovej pamäti
   • Cvičenia na trénovanie logickej, kontextovej pamäti
   • Cvičenia na trénovanie sémantickej pamäti
   • Trénovanie epizodickej a perspektívnej pamäti
 • Pamäť a vek
 • Špecifické poruchy pamäti
 • Pamäť, osobnosť a psychoterapia

Zoznam autorov

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Mgr. Anna Mižičková

  Autorka je klinickou psychologičkou pracujúca v oblasti prevencie, diagnostiky a psychoterapie psychických porúch u ľudí rôzneho veku.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk