Tlačená príručka

BOZP podľa ČSN ISO 45001:2018 - komentáre a príklady

Využitie požiadaviek normy vo firemnej praxi

Formát: A5 Počet strán: 98

Príručka sa zaoberá porovnaním požiadaviek medzi ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN ISO 45001:2018. Je koncipovaná ako jednoduchá, ale zároveň kompletná pomôcka pre migráciu požiadaviek. Od októbra 2018, keď bola publikovaná česká verzia normy ISO 45001, začala pre české firmy oficiálna možnosť aplikácie nových alebo upravených požiadaviek českej normy v praxi. Publikácia obsahuje komentáre k využitiu požiadaviek ČSN ISO 45001:2018 v problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo firemnej praxi. 

Publikácia je v českom jazyku.

Brožúra odpovedá na otázky:

 • Ako rieši bezpečnosť práce nová norma ČSN ISO 45001:2018?
 • Aké požiadavky sa v problematike systému managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci objavujú až s touto normou?
 • Aké sú hlavné rozdiely v normách OHSAS 18001 a ISO 45001?
 • Aká legislatíva je s novou normou spojená?

Publikácia je priamo v texte doplnená o prakticky využiteľné príklady a vzory. Prílohou je Manuál integrovaného systému riadenia.

Obsah

 1. Úvod
 • Všeobecne
 • K čomu je dobré použiť ISO 45001?
 • Porovnanie ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN ISO 45001:2018
 • Výhody zavedenia systému managementu BOZP podľa ČSN ISO 45001:2018
 1. Jednotlivé články ČSN ISO 45001:2018, súhrnný prehlaď s komentárom k praktickej aplikácii
 2. Postup implementácie zmien
 3. Prechodné obdobie
 4. Príloha: Manuál integrovaného systému riadenia

Zoznam autorov

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavebnej, obor automatizované systémy riadenia. Po realizácii niekoľkých projektov vo funkcii programátora-analytika pôsobí od roku 1999 v oblasti systémov managementu kvality, od roku 2003 tiež v oblasti systémov environmentálneho managementu a BOZP na pozícii audítora, tajomníka certifikačného orgánu a riaditeľky školiaceho strediska.

V súčasnosti pracuje ako certifikovaný audítor akreditovaného certifikačného orgánu v uvedených oblastiach a ďalej ako manažér kvality. Ako odborný poradca spolupracuje s radou organizácii, má skúsenosti v oblasti posudzovania zhody a certifikácie výrobkov, implementácie a zlepšovania systémov managementu vo výrobe i službách. Je držiteľom certifikátu manažér EMS (ČSJ – 0001/01R), audítor EMS (ČSJ – 00004/03RR), audítor QMS (TÜV - 0516/05/AKD/QMS/C), audítor OHSAS (TÜV - 243/04/AKD/BOP/O).

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk