Audiozáznam

Archivácia účtovnej dokumentácie podľa novely zákona o účtovníctve od 1. 1. 2022

Audiozáznam vás zoznámi so základnými pravidlami pri archivácii záznamov. Poznáte legislatívne požiadavky na archiváciu? A čo robiť so záznamami po uplynutí lehoty ich uloženia? Prevedieme vás otázkami súvisiacimi s týmito procesmi. 

Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť účtovného záznamu od okamihu vyhotovenia účtovného záznamu alebo od okamihu prijatia alebo sprístupnenia účtovného záznamu až do ukončenia doby ustanovenej v § 35 ods. 3 zákona o účtovníctve.

Dĺžka audiozáznamu je približne 60 minút.

Obsah

  • Legislatívny rámec
  • Správa registratúry
  • Elektronický (digitálny) záznam
  • Elektronický (digitálny) záznam: uchovávanie
  • Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. – novelizácia od 1. 1. 2022

Zoznam autorov

Mgr. Maroš Vindiš, JUDr. Peter Hudok

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk