Aktuálna ponuka webinárov otázok a odpovedí

UPOZORŇUJEME, že webinár otázok a odpovedí je iba pre zákazníkov, ktorí majú uhradené predplatné v rámci online produktu vydavateľstva Verlag Dashöfer, s.r.o.. Pre nezákazníka registrácia žiaľ nie je možná!

Registráciou na webinár otázok a odpovedí dávate súhlas na Vaše oslovenie cez naše sociálne siete - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Novela zákona o verejnom obstarávaní od 31.3.2022

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 25.10.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Ručná manipulácia s bremenami v praxi

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 25.10.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Obchodnoprávne a trestnoprávne aspekty porušenia zákazu konkurencie

Lektor: Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Dátum: 26.10.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Nastavenie pravidiel chovu zvierat v obci pre občanov i podnikateľské subjekty - práva a kompetencie obce a orgánov štátnej správy

Lektor: Mgr. Ivan Poruban

Dátum: 27.10.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Príprava a realizácia školy v prírode s využitím lesnej pedagogiky

Lektor: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Dátum: 27.10.2021

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike DPH v roku 2022

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 28.10.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Nemocenské dávky v roku 2021 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 28.10.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Kvalifikovaný elektronický podpis do praxe

Lektor: Mgr. Rastislav Pavlík

Dátum: 28.10.2021

Čas: 15.30 - 16.30 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček - vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR

Dátum: 3.11.2021

Čas: 11.00 - 12.00 hod.

Zaregistrujte sa

Atestačné konanie MŠ

Lektor: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Dátum: 3.11.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v legislatíve pre školy 2021/2022

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 5.11.2021

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa

Aktualizačné vzdelávanie ako nástroj riadenia zmeny školy, školského zariadenia

Lektor: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Dátum: 9.11.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Ako odhaliť manipulatívne techniky zamestnancov na pracovisku

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 9.11.2021

Čas: 11.00 - 12.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 11.11.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Začíname s DPH

Lektor: Ing. Monika Ziškayová

Dátum: 11.11.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Pripravované zmeny pre obchodné spoločnosti od 1.12.2021 a v roku 2022

Lektor: Mgr. Zuzana Šteflová

Dátum: 12.11.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Čo znamená diverzita a inklúzia na pracovisku v praxi?

Lektor: PaedDr. Eva Gáboríková, M.A., PhD., ACC

Dátum: 16.11.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Obmedzenia platieb v hotovosti - zákonné dôvody pre odmietnutie platieb v hotovosti

Lektor: Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Dátum: 16.11.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Skúsenosti z daňovej kontroly

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 19.11.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Finančný príspevok na stravovanie

Lektor: Ing. Ľuboslava Minková

Dátum: 19.11.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v legislatíve pre školy 2021/2022

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 26.11.2021

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček - vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR

Dátum: 29.11.2021

Čas: 11.00 - 12.00 hod.

Zaregistrujte sa

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 30.11.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike DPH v roku 2022

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 30.11.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 8.12.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike DPH v roku 2022

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 8.12.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Ochrana osobných údajov v roku 2022

Lektor: JUDr. Jakub Uhrinčať LL.M.

Dátum: 8.12.2021

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v legislatíve pre školy 2021/2022

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 9.12.2021

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Lektor: Ing. Roman Juráš

Dátum: 10.12.2021

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2022

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 16.12.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Regulation (EU) No 1169/2011 of the European parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 17.12.2021

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa