Aktuálna ponuka webinárov otázok a odpovedí

UPOZORŇUJEME, že webinár otázok a odpovedí je iba pre zákazníkov, ktorí majú uhradené predplatné v rámci online produktu vydavateľstva Verlag Dashöfer, s.r.o.. Pre nezákazníka registrácia žiaľ nie je možná!

Registráciou na webinár otázok a odpovedí dávate súhlas na Vaše oslovenie cez naše sociálne siete - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 28.1.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve za rok 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 3.2.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Kurzarbeit - Zákon o podpore v čase skrátenej práce od 1.3.2022

Lektor: Mgr. Zuzana Šteflová

Dátum: 4.2.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Whistleblowing/ oznamovanie protispoločenskej činnosti

Lektor: JUDr. Pavel Nechala, PhD.

Dátum: 9.2.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Mimoriadne opravné prostriedky v daňových veciach

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt

Dátum: 9.2.2022

Čas: 10.30 - 11.30 hod.

Zaregistrujte sa

Zodpovednosť za škodu podľa Občianskeho zákonníka

Lektor: Mgr. Laura Fotopulosová

Dátum: 9.2.2022

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 10.2.2022

Čas: 14.15 - 15.15 hod.

Zaregistrujte sa

Právne a daňové aspekty pri výkone prác v Nemecku

Lektor: JUDr. Patrícia Tóthová, LL.M.

Dátum: 15.2.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 17.2.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Účtovná závierka neziskových organizácií za rok 2021

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 17.2.2022

Čas: 10.00 - 11.30 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v daňovom priznaní právnických osôb za rok 2021

Lektor: Ing. Peter Horniaček - vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR

Dátum: 18.2.2022

Čas: 11.00 - 12.00 hod.

Zaregistrujte sa

BIM projektovanie elektrických inštalácií

Lektor: prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., doc. Ing. Peter Janiga, PhD.

Dátum: 22.2.2022

Čas: 9.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Hlásenie pracovných úrazov v roku 2022

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 22.2.2022

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Ženy ako manažérky vo vedení firmy

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 23.2.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 25.2.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike DPH v roku 2022

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 28.2.2022

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Účtovná závierka za rok 2021 - na čo si dať pozor

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 28.2.2022

Čas: 11.00 - 12.00 hod.

Zaregistrujte sa

Ochrana osobných údajov v roku 2022

Lektor: JUDr. Pavel Nechala, PhD.

Dátum: 9.3.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Nový zákon o elektronických komunikáciách

Lektor: Jakub Berthoty LL.M.

Dátum: 16.3.2022

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa

Elektrické inštalácie pre nabíjacie stanice elektromobilov

Lektor: prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., doc. Ing. Peter Janiga, PhD.

Dátum: 17.3.2022

Čas: 9.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 22.3.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 25.3.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Účtovná závierka za rok 2021 - náklady a výnosy

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 25.3.2022

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike DPH v roku 2022

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 29.3.2022

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Facility management a údržba osvetľovacích sústav

Lektor: prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 12.4.2022

Čas: 9.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Príprava konsolidovanej závierky

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 21.4.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Účtovná závierka za rok 2021 - ako ju ovplyvnili zmeny právnych predpisov

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 22.4.2022

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike DPH v roku 2022

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 28.4.2022

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Osvetlenie pracovísk podľa novej normy

Lektor: prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 5.5.2022

Čas: 9.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa