Seminár:
Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a rozširovaní softvéru

Školenie, na ktorom sa dozviete o najčastejších chybách pri uzatváraní zmlúv v oblasti informačných technológií. Zoznámime Vás s mladou rozvíjajúcou sa oblasťou práva a spôsobmi jeho využitia vo firmách vo Váš prospech.

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH ..

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Školenie, na ktorom sa dozviete o najčastejších chybách pri uzatváraní zmlúv v oblasti informačných technológií. Zoznámime Vás s mladou rozvíjajúcou sa oblasťou práva a spôsobmi jeho využitia vo firmách vo Váš prospech.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 1.3.2018
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň - Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a rozširovaní softvéru

 • Základy zmluvného práva.
 • Problematika práva informačných technológii.
 • Počítačový program a podklady k počítačovému programu.
 • Zdrojový a strojový kód.
 • Najčastejšie chyby pri uzatváraní zmlúv v oblasti informačných technológii.
 • Autorské práva a práva duševného vlastníctva v oblasti práva informačných technológií - ako nastaviť licenčnú politiku voči zákazníkom.
 • Licenčná zmluva, zmluva o vytvorení diela, zmluva o dielo, servisne zmluvy, NDA, outsourcing.
 • Právne vzťahy IT firiem a programátorov - ako pristupovať k zamestnancom a dodávateľom.
 • Ochrana predmetov duševného vlastníctva v rámci firiem, základy informačnej bezpečnosti.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Seminár, na ktorom sa dozviete o najčastejších chybách pri uzatváraní zmlúv v oblasti informačných technológií. 

Zoznámime Vás s mladou rozvíjajúcou sa oblasťou práva a spôsobmi jeho využitia vo firmách vo Váš prospech. 
Naučíte sa základným právnym a organizačným spôsobom zabezpečenia bezpečnosti Vašich údajov a Vášho know-how.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a rozširovaní softvéru

manažérom, majiteľom, úchádzačom, obstarávateľom, starostom, primátorom, pracovníkom vo verejnej správe

Lektor - Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a rozširovaní softvéru

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

Referencie - Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a rozširovaní softvéru

"Celkový dojem je dobrý, veľa informácií je použiteľných." NSDATA, spol. s r.o.

"Konkrétne prípady z praxe bolo vidno, že lektorka pani Motúzová má skúsenosti." Národná banka Slovenska

 

Časový harmonogram - Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a rozširovaní softvéru

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Typy zmlúv pri vývoji, dodávke a rozširovaní softvéru

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 1.3.2018
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 5.12.2018
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.