Semináre

Nový zákon o odpadoch

8.7.2015 (streda), Bratislava

Profesionálny nákupca a vyjednávanie

13.7. - 14.7.2015 (pondelok), Bratislava

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

13.7.2015 (pondelok), Bratislava

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

14.7.2015 (utorok), Bratislava

Ďalšie projekty vydavateľstva

Partneri

  • Partneri
  • Partneri
  • Partneri
  • Partneri
  • Partneri
  • Partneri
  • Partneri
  • Partneri
  • Partneri