Semináre

Seminár

Daňový poriadok v roku 2016

13.7.2016 (streda), Bratislava
Seminár

Profesionálny nákupca a vyjednávanie

13.7. - 14.7.2016 (streda), Bratislava
Seminár

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

13.7.2016 (streda), Bratislava