Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov

Nosič: On-line časopis

Web: onnsmup.dashofer.sk

Online časopis pre mzdové účtovníčky a personalistov ponúka komplexný prehľad o problematike pracovného práva, daní z príjmov, poistných a dávkových vzťahov a cestovných náhrad vo forme riešení konkrétnych situácií a prípadov z každodennej praxe prostredníctvom teoretického zosumarizovania daného problému a vysvetlenia na praktických príkladoch. Zároveň Vás upozorní na aktuálne zmeny v mzdovej a pracovnoprávnej legislatíve.

Ročné predplatné online časopisu

138,00 EUR + DPH

Z článkov vyberáme:

 • Mzdové hodnoty pre rok 2016
 • Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru v roku 2016
 • Zdaňovanie príspevkov zo sociálneho fondu v roku 2016
 • Preddavky na daň z príjmov FO na rok 2016
 • Povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka 2015
 • Asignácia dane v roku 2016
 • Zmeny v zdravotnom poistení od 1. januára 2016
 • Zmeny v zrážkach zo mzdy od 1.1.2016
 • Uplatňovanie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v roku 2016
 • Zmeny v zdaňovaní finančnej pomoci zamestnancom zo sociálneho fondu od 1. 1. 2016

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
 • Ing, Miroslav Mačuha
 • Ing. Ľuboslava Minková
 • JUDr. Janka Zamboriová
 • Ing. Anna Križanová
 • Ing. Jana Kušnírová, PhD.
 • Ing. Marcela Rabatinová, PhD.
 • JUDr. Juraj Mezei, PhD.

VÝHODY ONLINE ČASOPISOV

 • Online časopis môžete využívať kdekoľvek je prístup na internet.
 • Spôsob používania je jednoduchý a intuitívny.
 • Všetky dôležité informácie nájdete na jednom mieste – Vaša práca bude oveľa praktickejšia.
 • Svoj notebook, netbook, ultrabook či tablet obohatíte o dôležité odborné informácie.
 • Garancia správnosti a aktuálnosti informácií.
 • Plné znenia aktuálnych právnych predpisov k minúte, kedy do online časopisu vstupujete.
 • Odpovede na Vaše i špecifické otázky pomocou bezplatného odpovedného servisu. *
 • Źiadna rušivá reklama.
 • Možnosť zaslať si články, texty a príspevky na email.
 • Možnosť písať vlastné poznámky.
 • Množstvo praktických informácií, ktoré využijete vo svojej práci.

* neplatí pre on-line časopisy: Ekonomické, pracovné, právne a technické minimum pre gastroprevádzky, Spravodaj pre začínajúcich podnikateľov, Spravodaj pre živnostníkov. Odpovedný servis k vybraným produktom je za zvýhodnenú cenu.

Hodnotenie zákazníkov