Účtovníctvo, dane, mzdy

Web: http://www.uad.sk/

Ide o najväčšiu databázu odborných textov z oblasti daňových, účtovných a mzdových riešení na slovenskom trhu. Portál tvorí viac ako 13 000 odborných dokumentov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. editovateľné tlačivá potrebné pre účtovníctvo, dane z príjmov, prehľad sadzieb DPH v členských štátoch, prehľad mzdových hodnôt a iné.


 • Obsah odborného portálu tvorí viac ako 12 500 odborných článkov na témy účtovníctva, daní, IFRS a miezd.
 • Každý mesiac pribudne do odborného portálu 130 nových článkov.
 • Garantujeme aktuálnosť, správnosť a odbornosť článkov -  v opačnom prípade Vám vrátime peniaze.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Nájdete tu editovateľné vzory zmlúv, formulárov a žiadostí potrebných k účtovníctvu, daniam a mzdám.
 • K práci pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Môžete si vybrať zo 6 modulov, závisí od rozsahu informácií, ktoré potrebujete. Viac o moduloch nájdete v časti OBSAH.

 

Input:

Ročné predplatné modulu UAD profi ŠTART
(384 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu UAD profi IFRS
(444 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu UAD profi PLUS
(516 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu UAD profi ČESKO
(756 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu UAD profi MZDY
(960 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu UAD profi SUPER
(1140 € bez DPH)

Obsah

Jednotlivé moduly obsahujú dokumenty z oblastí:

Dane a účtovníctvo

Odborné texty z oblasti účtovníctva, DPH, dane z príjmov fyzických a právnických osôb a ostatných daní.

Medzinárodné účtovníctvo (IAS/IFRS)

Odborné texty z oblasti medzinárodného účtovníctva (IAS/IFRS).

Dane a účtovníctvo v Českej republike

Odborné texty z oblasti účtovníctva, DPH, dane z príjmov fyzických a právnických osôb a ostatných daní.

Mzdy a personalistika

Odborné texty z oblasti pracovného a sociálneho práva, zdravotneho poistenia, dane z príjmov zo závislej činnosti, z oblasti miezd a platov, zamestnanosti, trhu práce a personalistiky.

Typy a počty dokumentov

Databáza UAD profi obsahuje viac než 13 200 dokumentov. Vyberať si môžete z viac než:

 • 7 000 článkov
 • 5 100 otázok a odpovedí
 •    600 právnych predpisov, pokynov a vyhlášok
 •    500 komentárov
 •    300 príkladov z praxe
 •    200 smerníc

Renomovaný autorský kolektív

Informácie vo všetkých moduloch UAD profi sú priebežne aktualizované podľa legislatívneho vývoja za podpory autorského kolektívu tvoreného pracovníkmi správy daní a štátnej správy, daňovými poradcami, auditormi (Ing. Antónia Parajková, Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Alena Zuziková, Ing. Ján Mintál, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Marián Drozd, Ing. Marta Rešetková, PhD., Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Zuzana Kubaščíková. PhD., Ing. Dana Slivková, Mgr. Dana Hrušková, Ing. Jolana Strýčková, Ing. Marta Mrvová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Božena Jurčíková, Ing. Petronela Mastihubová, JUDr. Alena Zuziková, Ing. Zdenka Kováčová, Ing. Anna Križanová, Ing. Miroslav Mačuha, Ing. Ľuboslava Minková, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Blanka Pipová, JUDr. Mária Rybárová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Ing. Iveta Matlovičová, Ing. Eva Gášpárová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Ing. Alica Fisterová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Marianna Kružliaková, Bc. Lucia Hanusová, atď).

 

Máte možnosť vybrať si zo 6 modulov:

Modul UAD profi SUPER obsahuje:

 • viac ako 13 200 odborných článkov na témy účtovníctva a daní
 • vrátane rozsiahlej databázy odborných článkov na témy mzdového účtovníctva a   personalistiky, českého účtovníctva a daní
 • plné znenia platných právnych predpisov na témy účtovníctva, daní a miezd
 • bezplatné odpovede na všetky Vaše otázky
 • možnosť zúčastniť sa online live seminára a online rozhovorov
 • množstvo vzorov, checklistov a smerníc
 • právnu judikatúru z oblasti účtovníctva, daní a miezd
 • videoseminare z oblasti účtovníctva, daní a miezd
 • Certifikát celoživotného vzdelávania

Modul UAD profi MZDY obsahuje:

 • viac ako 12 500 odborných článkov na témy účtovníctva a daní
 • vrátane rozsiahlej databázy odborných článkov na témy mzdového účtovníctva a   personalistiky
 • plné znenia platných právnych predpisov na témy účtovníctva, daní a miezd
 • bezplatné odpovede na všetky Vaše otázky
 • možnosť zúčastniť sa online live seminára
 • množstvo vzorov, checklistov a smerníc
 • právnu judikatúru z oblasti účtovníctva, daní a miezd
 • videoseminare z oblasti účtovníctva, daní a miezd
 • Certifikát celoživotného vzdelávania

Modul UAD profi ČESKO obsahuje:

 • viac ako 10 600 odborných článkov na témy účtovníctva a daní
 • viac ako 800 odborných článkov z českého účtovníctva a daní
 • plné znenia platných právnych predpisov na témy účtovníctva a daní
 • bezplatné odpovede na všetky Vaše otázky
 • možnosť zúčastniť sa online live seminára
 • množstvo vzorov, checklistov a smerníc
 • právnu judikatúru z oblasti účtovníctva a daní
 • videoseminare z oblasti účtovníctva a daní
 • Certifikát celoživotného vzdelávania

Modul UAD profi PLUS obsahuje:

 • viac ako 10 600 odborných článkov na témy účtovníctva a daní
 • plné znenia platných právnych predpisov na témy účtovníctva a daní
 • bezplatné odpovede na všetky Vaše otázky
 • možnosť zúčastniť sa online live seminára
 • množstvo vzorov, checklistov a smerníc
 • právnu judikatúru z oblasti účtovníctva a daní
 • videoseminare z oblasti účtovníctva a daní
 • Certifikát celoživotného vzdelávania

Modul UAD profi IFRS obsahuje:

 • viac ako 9 700 odborných článkov na témy účtovníctva a daní
 • viac ako 1000 odborných článkov na témy medzinárodného účtovníctva (IAS/IFRS)
 • plné znenia platných právnych predpisov na témy účtovníctva a daní
 • bezplatné odpovede na všetky Vaše otázky
 • možnosť zúčastniť sa online live seminára

Modul UAD profi ŠTART obsahuje:

 • viac ako 9 700 odborných článkov na témy účtovníctva a daní
 • plné znenia platných právnych predpisov na témy účtovníctva a daní
 • bezplatné odpovede na všetky Vaše otázky
 • možnosť zúčastniť sa online live seminára

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Mgr. Renáta Pakšiová
 • Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Ing. Alena Zuziková
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Marián Drozd
 • Ing. Marta Rešetková, PhD.
 • Ing. Jitka Meluchová, PhD.
 • Ing. Zuzana Kubaščíková. PhD.
 • Ing. Dana Slivková
 • Mgr. Dana Hrušková
 • Ing. Jolana Strýčková
 • Ing. Marta Mrvová
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Božena Jurčíková
 • Ing. Petronela Mastihubová
 • JUDr. Alena Zuziková
 • Ing. Zdenka Kováčová
 • Ing. Anna Križanová
 • Ing. Miroslav Mačuha
 • Ing. Ľuboslava Minková
 • Ing. Dagmar Piršelová
 • Ing. Blanka Pipová
 • JUDr. Mária Rybárová
 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman
 • PhD. Ing. Iveta Matlovičová
 • Ing. Eva Gášpárová
 • JUDr. Andrej Poruban, PhD.
 • Ing. Alica Fisterová
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Ing. Marianna Kružliaková
 • Bc. Lucia Hanusová 

 

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 7
Najbližší termín: 20.3.2018
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 20.3.2018, Miesto: Bratislava