Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001

Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001

Nosič: On-line kurz

Web: oncisoe.dashofer.sk

Online kurz je určený environmentalistom, odpadovým hospodárom, technickým riaditeľom, pracovníkom so zodpovednosťou za starostlivosť o systém environmentálneho manažérstva, manažérom a riaditeľom výrobných spoločností.

Ročný vstup do online kurzu

129,00 EUR + DPH

V online kurze nájdete:

 • kvalifikačné osvedčenie a tým sa kvalifikujete k vykonávaniu aktivít súvisiacich so zavedením, udržiavaním a zdokonaľovaním systému environmentálneho manažérstva v organizácii v zmysle požiadaviek STN EN ISO 14001:2016,
 • predstavu ako sa buduje EMS 14001 v praxi,
 • informácie, prečo je pre Vašu firmu dôležitý certifikát environmentálneho manažérstva.

1. lekcia: Zásady, procesy a požiadavky systému environmentálneho manažérstva (EMS)
2. lekcia: Záväzok, vstupný audit EMS a environmentálna politika
3. lekcia: Plánovanie EMS
4. lekcia: Implementácia a prevádzkovanie EMS
5. lekcia: Dokumentácia EMS, časť 1.
6. lekcia: Dokumentácia EMS, časť 2.
7. lekcia: Kontrolovanie EMS
8. lekcia: Interný audit EMS
9. lekcia: Preskúmanie EMS manažmentom
10. lekcia: Zlepšovanie EMS
11. lekcia: Certifikácia EMS organizácie
12. lekcia: Skúsenosti z praxe pri zavádzaní EMS
13. lekcia: EMS ako súčasť integrovaného manažérskeho systému

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. 

VÝHODY ONLINE KURZOV

 • Online kurz môžete absolvovať kdekoľvek je prístup na internet.
 • Nemusíte nikam cestovať, všetko sa dozviete v pohodlí svojej kancelárie či domova.
 • Po dobu ročného predplatného sa ku každej lekcii môžete vrátiť a zopakovať si ju.
 • Spôsob používania je jednoduchý a intuitívny.
 • Všetky dôležité informácie nájdete na jednom mieste.
 • Svoj notebook, netbook, ultrabook či tablet obohatíte o dôležité odborné informácie.
 • Garancia správnosti a aktuálnosti informácií.
 • Odpovede na Vaše i špecifické otázky pomocou bezplatného odpovedného servisu.
 • Źiadna rušivá reklama.
 • Možnosť písať vlastné poznámky.
 • Množstvo praktických informácií, ktoré využijete vo svojej práci.

Hodnotenie zákazníkov