Nový Zákonník práce v praxi

Nový Zákonník práce v praxi

Nosič: On-line príručka

Web: zakonnik-prace.dashofer.sk

Online kniha prináša kompletné paragrafové znenie tejto právnej normy s rozsiahlym komentárom. K jednotlivým ustanoveniam Zákonníka práce je spracovaná judikatúra a praktické príklady. Online kniha obsahuje jasné a prehľadné spracovanie komentára k jeho jednotlivým častiam a táto prehľadná štruktúra umožňuje veľmi rýchlu orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Zákonníka práce.

Ročné predplatné online knihy

189,00 EUR + DPH

 • Online kniha obsahuje jasné a prehľadné spracovanie komentára k jeho jednotlivým častiam a táto prehľadná štruktúra umožňuje veľmi rýchlu orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Zákonníka práce.
 • Na tvorbe komentára sa podieľal odborník z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Tým sa zaručuje nielen jeho aktuálnosť v súlade s platným právnym stavom, ale aj kompletnosť problematiky.
 • Jej obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • V obsahu knihy môžete vyhľadávať obyčajným zadaním kľúčového slova.
 • K práci Vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

V on-line príručke nájdete komplexne spracovanú problematiku z oblasti pracovného práva :

 • Pracovný pomer
 • Pracovný čas a doba odpočinku
 • Mzda a priemerný zárobok
 • Prekážky v práci
 • Ochrana práce
 • Podniková sociálna politika
 • Náhrada škody
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

VÝHODY ONLINE KNÍH

 • Online knihu môžete využívať kdekoľvek je prístup na internet.
 • Spôsob používania je jednoduchý a intuitívny.
 • Všetky dôležité informácie nájdete na jednom mieste – Vaša práca bude oveľa praktickejšia.
 • Svoj notebook, netbook, ultrabook či tablet obohatíte o dôležité odborné informácie.
 • Garancia správnosti a aktuálnosti informácií.
 • Plné znenia aktuálnych právnych predpisov k minúte, kedy do online knihy vstupujete.
 • Odpovede na Vaše i špecifické otázky pomocou bezplatného odpovedného servisu.
 • Źiadna rušivá reklama.
 • Možnosť zaslať si články, texty a príspevky na email.
 • Možnosť písať vlastné poznámky.
 • Množstvo praktických informácií, ktoré využijete vo svojej práci.

Hodnotenie zákazníkov