" />

Seminár:
Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra 

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Oboznámte sa s požiadavkami kladenými na zhotoviteľa stavby, alebo na zhotoviteľov častí stavby a s obsahom a rozsahom činností stavbyvedúceho a vedúceho montéra.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 5.8.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra 

 • Odborný profil pracovníkov vykonávajúcich činnosť stavbyvedúceho (vedúceho montéra).
 • Vedenie uskutočňovania stavieb – vybraná činnosť vo výstavbe.
 • Zmluvné zabezpečenie zhotovenia stavby alebo časti stavby.
 • Obsah a rozsah činnosti stavbyvedúceho (vedúceho montéra).
 • Spolupráca stavbyvedúceho (vedúceho montéra) s technickým dozorom objednávateľa.
 • Činnosť stavbyvedúceho (vedúceho montéra) pri riadení investičnej výstavby.
 • Operatívne porady vedenia stavby.
 • Kontrolné porady zástupcov štatutárnych orgánov účastníkov výstavby.
 • Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko.
 • Vedenie stavebných denníkov.
 • Odovzdanie a prevzatie dokončených častí stavby.
 • Odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby.
 • Doklady, ktoré pripraví stavbyvedúci (vedúci montér) k odovzdaniu a prevzatiu dokončených častí stavby.
 • Zmluvné zabezpečenie výkonu stavbyvedúceho (vedúceho montéra).

Poznámky

 • Diskusia k jednotlivým témam bude prebiehať súbežne s témami.
 • Počas seminára možno diskutovať aj o ďalších problémoch z oblasti investičnej výstavby.
 • Ku každej téme budú uvádzané aj praktické skúsenosti a odporúčania prednášateľa.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Na našom odbornom seminári sa oboznámite s požiadavkami, ktoré sú kladené na zhotoviteľa stavby alebo častí stavby. Obsahom bude aj rozsah činností stavbyvedúceho a vedúceho montéra pri zhotovovaní stavby alebo častí stavby. Zdôraznime tiež nevyhnutnosť aktívnej, tvorivej spolupráce stavbyvedúceho (vedúceho montéra) s technickým dozorom objednávateľa.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra 

Zhotovitelia stavieb, alebo častí stavieb, pracovníci, ktorí vykonávajú činnosť stavbyvedúceho, alebo vedúceho montéra.

Lektor - Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra 

Ing. Vladimír Hanzel

Ing. Vladimír Hanzel

Referencie - Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra 

"Bol som veľmi spokojný, páčil sa mi spôsob akým lektor Ing. Vasil Ivanov, PhD. prednášal." Renomont Slovakia, s.r.o.

"Lektor bol pripravený, v danom obore je skusený a vie uviesť príklady z praxe." Heineken Slovensko, a.s.

"Bol som spokojný s prednášajúcim po obdornej stránke, aj znalosti a kompetencii. Príjemný prejav a záujem o diskusiu." SES TLMACE, a.s.

 

Časový harmonogram - Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra 

 • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.00 prednáška
 • 10.00 – 10.30 priestor na Vaše otázky a Coffee Break
 • 10.30 – 11.40 prednáška
 • 11.40 – 12.00 priestor na Vaše otázky
 • 12.00 – 12.45  obed
 • 12.45 – 14.30 prednáška
 • 14.30 - 15.00 priestor na Vaše otázky a Coffee Break

Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

 

Termíny a prihlásenie - Výkon činnosti stavbyvedúceho a vedúceho montéra 

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 5.8.2019
 • Ing. Vladimír Hanzel
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 29.11.2019
 • Ing. Vladimír Hanzel
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.