Seminár:
Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí pre novozvolených starostov v roku 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok: - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: -dňový praktický seminár, trvanie

Téma

Školenie je venované problematike všeobecne záväzných nariadení a vnútorným predpisom obcí. Garantujeme Vám individuálny prístup lektora.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.
Najbližší termín:
Miesto:
Najbližší garantovaný termín : , Miesto:

Obsahová náplň školenia - Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí pre novozvolených starostov v roku 2020

 • Problémy pri vydávaní VZN a vnútorných predpisov obce: proces prípravy, vydania a aplikácie VZN obce 
 • Ktoré činnosti obec upravuje VZN
 • Ktoré oblasti obec nemôže upravovať VZN
 • Dôvody častých protestov prokuratúry a zrušenia VZN súdom
 • Vnútorné predpisy obce 
 • Kompetencie zastupiteľstva a starostu, proces pri ich vydávaní a ich právna záväznosť,
 • Najčastejšie nedostatky v normotvorbe obcí - praktické skúsenosti

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Školenie je venované problematike všeobecne záväzných nariadenívnútorným predpisom obcí. Garantujeme Vám individuálny prístup lektora.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí pre novozvolených starostov v roku 2020

starostom obcí, poslancom zastupiteľstiev, hlavným kontrolórom, odborným zamestnancom

Lektor - Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí pre novozvolených starostov v roku 2020

JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Vysoko hodnotený lektor v oblasti Zákona o obecnom zriadení, Kompetenčného zákona, Obecnej normotvorby a pod. Je autorom vyše päťdesiatich zahraničných a domácich vedeckých a odborných článkov z oblasti správneho práva.

Časový harmonogram - Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí pre novozvolených starostov v roku 2020

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Všeobecne záväzné nariadenia a vnútorné predpisy obcí pre novozvolených starostov v roku 2020

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.