Seminár:
Tuzemské a zahraničné pohľadávky 2020 - ich účtovanie a zdaňovanie

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30 - 16.00

Téma

Vyriešte s nami vybrané problémy domácich i zahraničných pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 6
Najbližší termín: 24.8.2020
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín : , Miesto:

Obsahová náplň školenia - Tuzemské a zahraničné pohľadávky 2020 - ich účtovanie a zdaňovanie

Čo by ste mali vedieť o pohľadávkach? Aký je rozdiel medzi účtovaním domácej a zahraničnej pohľadávky? Čo s pohľadávkami po lehote splatnosti? Počas kurzu lektor odpovie aj na vaše otázky z praxe. Lektor je daňový poradca a držiteľ certifikátu účtovných štandardov US GAAP.

 • Náležitosti faktúry z účtovného hľadiska a z hľadiska DPH.
 • Vznik a inkaso pohľadávok.
 • Pohľadávky v cudzej mene z pohľadu účtovníctva a pohľadu DPH.
 • Zápočty vzájomných pohľadávok (jednostranný zápočet a dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok, zápočet pohľadávok v cudzej mene).
 • Pohľadávky po lehote splatnosti.
 • Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam z účtovného a daňového hľadiska.
 • Inventarizácia pohľadávok.
 • Odpis pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska.
 • Postúpenie pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska.
 • Premlčanie pohľadávok.
 • Uznanie záväzku/dlhu ako nástroj na zabezpečenie pohľadávky po lehote splatnosti.
 • Splátkový kalendár.
 • Podsúvahová evidencia k pohľadávkam.
 • Úroky z omeškania (výpočet, účtovanie, daňové hľadisko).
 • Zmluvná pokuta (výška, účtovanie, daňové hľadisko).
 • Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (výška, účtovanie, daňové hľadisko DzP a DPH).
 • Vystavovanie opravných dokladov (dobropisy / ťarchopisy) k faktúram z účtovného a daňového hľadiska (DPH, DzP).
 • Pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizácii.
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok.
 • Platobný rozkaz ako nástroj na vymáhanie pohľadávok po splatnosti.
 • Odpovede na Vaše konkrétne otázky v rámci diskusie.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Počas seminára máte možnosť vyriešiť vybrané problémy domácich i zahraničných pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska. Zároveň sa dozviete o všetkých podstatných zmenách v súvislosti s pohľadávkami.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Tuzemské a zahraničné pohľadávky 2020 - ich účtovanie a zdaňovanie

Účtovníci, pomocní účtovníci, fakturanti.

Lektor - Tuzemské a zahraničné pohľadávky 2020 - ich účtovanie a zdaňovanie

Ing. Milan Kúdela

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov.
Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti najmä v Českej republike.

Referencie - Tuzemské a zahraničné pohľadávky 2020 - ich účtovanie a zdaňovanie

"Vhodne vyvážená teória s praktickými príkladmi a príkladmi z praxe. Lektor odborne zdatný s výbornou schopnosťou prezentácie a vystupovania. Prednáška vhodne doplnená príkladmi z praxe. Oceňujem odpovede a názory lektora na konkrétne otázky, resp. problémy účastníkov."
U. S. Steel Košice, s.r.o.

"Obsahovo naplnené podľa názvu, dozvedela som sa niečo nové. Lektor bol výborný, prednáška vecná, stručná, jasná..jednoducho výstižná!"
Východoslovenská energetika, a.s.

"Seminár na veľmi dobrej úrovni, informácie uplatiteľné v praxi." Matador-Automotive Vrable, a.s.

Časový harmonogram - Tuzemské a zahraničné pohľadávky 2020 - ich účtovanie a zdaňovanie

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Tuzemské a zahraničné pohľadávky 2020 - ich účtovanie a zdaňovanie

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 24.8.2020
 • Ing. Milan Kúdela
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 24.8.2020
 • Ing. Milan Kúdela
 • 129 EUR + DPH
Input:
 • 29.9.2020
 • Ing. Milan Kúdela
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 29.9.2020
 • Ing. Milan Kúdela
 • 129 EUR + DPH
Input:
 • 19.11.2020
 • Ing. Milan Kúdela
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 19.11.2020
 • Ing. Milan Kúdela
 • 129 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.