Prenos daňovej povinnosti

Web: https://prenos-danovej-povinnosti.dashofer.sk/

Online kniha prenos daňovej povinnosti pomáha pri riešení problémov z oblasti DPH. K online knihe máte k dispozícií i bezplatný odpovedný servis na otázky k problémom, s ktorými si neviete poradiť.


Keďže téma prenosu daňovej povinnosti je za posledné dva roky najviac diskutovanou témou z oblasti DPH, prinášame jedinečnú online knihu, ktorá Vám dennodenne bude pomáhať pri riešení konkrétnych aplikácií v súvislosti s  prenosom daňovej povinnosti.

Input:

Ročné predplatné online knihy Prenos daňovej povinnosti
(162 € bez DPH)

Obsah

Prenos daňovej povinnosti

            Legislatíva

                        Zákon o DPH

                        Usmernenia

            Fakturácia

            Kontrolný výkaz

            Štatistická klasifikácia produktov CPA

            Praktické príklady

Autori

Ing. Ziškayová

V oblasti daní a účtovníctva pôsobí 20 rokov. Od roku 2009 je členkou komory daňových poradcov. Venuje sa predovšetkým spracovaniu účtovníctva, daňovému poradenstvu pre klientov spolu s podporou spracovania otázok v oblasti daní a účtovníctva pre odborné periodiká ako aj príležitostnej lektorskej činnosti pre individuálnych záujemcov.

Ing. Juraj Válek, PhD.

Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 27.6.2019
Miesto: Bratislava