Seminár:
Praktická DPH v podnikateľskom živote a judikatúra od 1.1.2019

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 199 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Viete čo všetko sa mení novelou zákona o DPH od 1.1.2019? Buďte pripravený na zmeny, ktoré zasiahnu každú účtovnú jednotku.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 12.11.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Praktická DPH v podnikateľskom živote a judikatúra od 1.1.2019

 • reklama a podpora predaja - rozdielové kritéria pre reprezentačné výdavky;
 • manká a škody, straty do normy a nad normu;
 • náležitosti faktúry;
 • vývoz a dovoz;
 • výhrada vlastníctva a INCOTERMS;
 • priradenie nákladov patriacich organizačnej zložke;
 • rozostavené nehnuteľnosti a demolácia nehnuteľností;
 • fakturácia medzi spriaznenými osobami vs fiktívna fakturácia;
 • zisk a marža z pohľadu DPH;
 • služba ako predmet darovania;
 • zneužitie práva a obchody s DPH;
 • odpočítanie a oslobodenie od dane pri rizikových transakciách;

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Viete čo všetko sa mení novelou zákona o DPH od 1.1.2019? Buďte pripravený na zmeny, ktoré zasiahnu každú účtovnú jednotku.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Praktická DPH v podnikateľskom živote a judikatúra od 1.1.2019

účtovníkom, daňovým poradcom

Lektor - Praktická DPH v podnikateľskom živote a judikatúra od 1.1.2019

Ing. Milan Kúdela

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov.
Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti najmä v Českej republike.

Časový harmonogram - Praktická DPH v podnikateľskom živote a judikatúra od 1.1.2019

Termíny a prihlásenie - Praktická DPH v podnikateľskom živote a judikatúra od 1.1.2019

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 12.11.2019
 • Ing. Milan Kúdela
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 3.2.2020
 • Ing. Milan Kúdela
 • 199 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.