Účtovné súvzťažnosti od A do Z

Web: https://uctovne-suvztaznosti.dashofer.sk/

Online kniha Účtovné súvzťažnosti od A do Z je komplexným pomocníkom pre účtovníkov, hlavných účtovníkov a ekonómov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Predstavuje účtovnú abecedu súvzťažností pre podnikateľov, v ktorej sú obsiahnuté účtovné súvzťažnosti všetkých 8 účtových tried Rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, doplnené o veľké množstvo špecifických príkladov z praxe, ktoré sú vypracované odborníkmi dlhodobo pôsobiacimi v danej oblasti.


 • Online kniha sa dôsledne venuje účtovným súvzťažnostiam všetkých 8 účtových tried Rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.
 • Okrem toho sa zoznámite s prehľadom legislatívnych zmien so zrozumiteľným vysvetlením novelizačných bodov spolu s premietnutím do praxe.
 • Jej obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • K práci Vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online knihy
(255 € bez DPH)

Obsah

Aktuality – prehľad aktuálnych legislatívnych zmien z oblasti účtovníctva a daní

Účtovné súvzťažnosti - spolu s rámcovou účtovou osnovou podnikateľov
Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok
Účtová trieda 1 – Zásoby
Účtová trieda 2 – Finančné účty
Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
Účtová trieda 5 – Náklady
Účtová trieda 6 – Výnosy
Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty

Lexikón príkladov

 • Vytvorenie DHM vlastnou činnosťou,
 • Bezodplatné nadobudnutie dlhodobého hmotného majetku,
 • Pracovno-právne vzťahy- zúčtovacie vzťahy so zamestnancami z pohľadu účtu 331 – Zamestnanci,
 • Účtovanie krátkodobých a dlhodobých zmeniek

Prehľad právnych noriem

 

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Doc. Ing. Ladislav Kareš, PhD., CA
 • Ing. Ján Solík, PhD.
 • Ing. Veronika Dubielová
 • PhD., Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
 • Ing. Renáta Stanley, PhD.
 • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
 • Ing. Miroslava Muchová, PhD.,
 • Ing. Alica Fisterová,
 • Ing. Veronika Dubielová, doc.
 • Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.,
 • Ing. Renáta Stanley, PhD.,
 • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD,
 • Ing. Lucia Ondrušová