HR v praxi

Web: https://www.hrvpraxi.sk/

Najväčšia a denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné pre oblasť riadenia ľudských zdrojov v podniku.  Základom portálu je viac ako 2 400 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.


 • Obsah odborného portálu tvorí viac ako 2 400 odborných článkov na témy z oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovného práva a personalistiky.
 • Každý mesiac pribudne do online knižnice okolo 20 nových článkov.
 • Garantujeme aktuálnosť, správnosť a odbornosť článkov -  v opačnom prípade vám vrátime peniaze.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Nájdete tu editovateľné vzory zmlúv, formulárov a žiadostí potrebných pre oblasť riadenia ľudských zdrojov.
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu.

Vybrať si môžete z 2 modulov, viac informácií v časti OBSAH.

Input:

Ročné predplatné modulu HR v praxi profi
(270 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu HR v praxi profi plus
(396 € bez DPH)

Obsah

 • Pracovné právo
 • Personálne riadenie
 • Hodnotenie, odmeňovanie, mzdy
 • Rozvoj, vzdelávanie, motivácia
 • Personálny marketing
 • Firemná kultúra
 • Personálne informačné systémy
 • Organizácia pracovnej činnosti
 • Interná komunikácia
 • Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • Bezpečnosť práce

Modul HR v praxi Profi obsahuje:

 • viac ako 3000 odborných článkov, ktoré sa venujú téme pracovného práva a personalistike,
 • právne predpisy
 • bezplatný odpovedný servis.

Modul HR v praxi Profi plus obsahuje:

 • viac ako 3000 odborných článkov, ktoré sa venujú téme pracovného práva a personalistike,
 • právne predpisy
 • bezplatný odpovedný servis,
 • videosemináre na témy: pracovné právo, perosnalisitka, počítače,
 • možnosť zúčastniť sa online seminárov v priebehu roka,
 • online diskusie.

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • PhDr. Ján Barica
 • doc. Ing. Elena Thomasová, PhD.
 • doc. Ing. Marta Matulčíková, PhD.
 • Ing. Rudolf Gálik
 • PhDr. Eliška Záležáková, PhD.
 • JUDr. František Gutek
 • Mgr. Dominika Vargová
 • PhDr. Stanislav Nemčík