BOZP online

Web: https://www.bozponline.sk/

Ide o najväčšiu databázu odborných textov z oblasti BOZP a OPP. Základom portálu je viac ako 2 290 odborných článkov a editovateľných vzorov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako sú napr. podklady k úrazom, adresáre inštitúcií, otázky a odpovede na skúšku autorizovaného bezpečného technika a pod.


 • Obsah odborného portálu tvorí viac ako 2 290 odborných príspevkov s garanciou správnosti a aktuálnosti.
 • Pre zjednodušenie vašej práce sa v portáli nachádza množstvo  vzorov formulárov, dokumentov, smerníc a iných potrebných tlačív v editovateľnej podobe.
 • V portáli nájdete aj množstvo praktických informácií s adresami úradov a výpisom všetkých noriem dôležitých pre oblasť BOZP a OPP.
 • S portálom tiež získate podklady k pracovným úrazom, zmluvám a prehľad o judikátoch.
 • Všetky informácie rýchlo nájdete cez moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém s našepkávačom.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
Input:

Ročné predplatné modulu BOZP profi
(396 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu BOZP profi plus
(528 € bez DPH)

Obsah

 • Pripravovaná a aktuálna legislatíva s odbornými komentármi
 • Zabezpečenie výkonu bezpečnostno – technickej služby a služby ochrany pred požiarmi
 • Školenia a základné činnosti pri zabezpečení BOZP a OPP
 • Manažérstvo BOZP
 • Hodnotenie rizík na pracovisku a bezpečnostné opatrenia
 • Príklady nebezpečenstiev v podnikateľskej sfére
 • Zásady BOZP pri konkrétnych profesiách
 • Otázky a odpovede na skúšku autorizovaného bezpečnostného technika
 • Dokumentácia BOZP a OPP

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Jozef Mikula, PhD.
 • JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
 • Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.
 • Mgr. Kristína Iudita Kmety
 • JUDr. Paula Babicová
 • Juraj Uherek
 • Ing. Dušan Brunovský
 • Ľubica Kuševová
 • Mgr. Vladimír Jurík
 • Ing. Jozef Cincula
 • doc. MUDr. Eleonóra Fabianová, PhD.
 • Ing. Daniela Gecelovská
 • Ing. Laurencia Jančurová
 • MUDr. Daniela Križanová, PhD., MPH
 • MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
 • Ing. Tamara Paceková
 • Ing. Vladimír Švec
 • Ing. Ivan Majer, PhD.