Anafin - analýzy, financie, výkazy

Web: https://www.anafin.sk/

Odborný portál www.anafin.sk je denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné pre oblasť financií, analýz a výkazov podniku. Základom portálu je viac ako 1 600 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.


Input:

Ročné predplatné modulu Anafin - analýzy, financie, výkazy
(396 € bez DPH)

Obsah

 • Analýzy
 • Financie
 • Výkazy
 • Výpočet finančných ukazovateľov
 • Finančné výkazy
 • Financovanie
 • Investovanie
 • Finančná analýza
 • Cash Flow
 • Výročná správa
 • Poznámky k účtovnej závierke
 • Účtovníctvo a výkazníctvo
 • Právo v oblasti financovania a investovania
 • Manažment v oblasti financovania

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Doc. Dr. Ing. Milan Majerník
 • Ing. Dušan Preisinger
 • Kamil Gróf
 • Doc. Ing. Mgr. Peter Krištofík, PhD.
 • Ing. Miloš Sklenka, PhD.
 • Mgr. Martin Vozár, PhD.
 • Ing. Miroslav Jakubec, PhD.
 • Ing. Peter Kardoš, PhD.
 • Ing. Vladimír Slávik
 • Ing. Ján Bolgáč
 • Ing. Jozef Nemec