Komentár k zákonu o dani z príjmov pre právnické aj fyzické osoby

Web: https://dzp.dashofer.sk/

Spracovanie jednotlivých paragrafov zákona o DZP formou komentára s upozorneniami a príkladmi z praxe

Online kniha prináša zrozumiteľné komentáre a praktické príklady pre jednoduchšiu orientáciu v zákone o dani z príjmov. Dôsledne vysvetľuje tie najproblematickejšie paragrafy a pružne reaguje na časté novely tohto zákona. S online komentárom sa nemusíte obávať, že stratíte prehľad v spleti neustálych legislatívnych zmien. Súčasťou sú aj krátke videá – najdôležitejšie novely zákona o DZP spracované ako krátke a jasné videočlánky


 • Online kniha sa dôsledne venuje problematike dani z príjmov.
 • Dôsledne sa venuje najdôležitejším a najproblematickejším paragrafom zákona o dani z príjmov a dopĺňa ich o odborné komentáre a praktické príklady.
 • Jej obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
 • Ponúka editovateľné tlačivá na účely účtovníctva, miezd a daní.

 

Input:

Ročné predplatné online knihy
(255 € bez DPH)

Obsah

Komentár k zákonu o dani z príjmov pre právnické aj fyzické osoby

Komentár k paragrafom:

 • § 1-2
  Základné ustanovenia
 • § 3-11
  Daň fyzickej osoby
 • § 12-14
  Daň právnickej osoby
 • § 15-31
  Spoločné ustanovenia
 • § 32- 50
  Vyberanie a platenie dane
 • § 51-54
  Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
 • Prílohy

- Prílohy k zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

 • Poznámky pod čiarou

- Poznámky pod čiarou k zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

 • Zaujímavosti zo sveta daní

- zaujímavé články v súvislosti s daňou z príjmov

 • Legislatívne dianie

- legislatívne zmeny nielen v oblasti DZP

 • Príklady z praxe

- odborné riešenia na rôzne situácie, ktoré v praxi reálne nastávajú

 • Video - články

- najdôležitejšie novely zákona o DZP spracované ako krátke a jasné videočlánky

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby.

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

 • Ing. Michaela Vidová
 • Ing. Mária Dimitrovová
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Ing. Dagmar Piršelová
 • Ing. Beáta Buláková